Fåglar 06/08/07—06/09/18

Fåglar fotograferade huvudsakligen i Sverige men också under resor till bland annat Mallorca, Rumänien och Norge.
Starta bildspel
Andfåglar (Anser Branta)

Andfåglar (Anser Branta)

74 Bilder

Skogshöns (Tetraoninae)

Skogshöns (Tetraoninae)

4 Bilder

Fälthöns (Phasianidae)

Fälthöns (Phasianidae)

10 Bilder

Doppingar (Podicipedidae)

Doppingar (Podicipedidae)

11 Bilder

Stormfåglar, liror, stormsvalor (Hydrobates pelagicus)

Stormfåglar, liror, stormsvalor (Hydrobates pelagicus)

9 Bilder

Sulor (Sulidae)

Sulor (Sulidae)

5 Bilder

Pelikaner (Pelcanidae)

Pelikaner (Pelcanidae)

5 Bilder

Storkfåglar Ciconiiformes)

Storkfåglar Ciconiiformes)

58 Bilder

Flamingoer (Phoniencopteriformes)

7 Bilder

Rovfåglar (Accipitriformes)

41 Bilder

Gamar (Gypaetus, Guyps mfl)

4 Bilder

Sumphöns (Rallidae)

2 Bilder

Tranor (Grudiae)

Tranor (Grudiae)

5 Bilder

Trappar (Otididae)

1 bild

Vadare (Charadriiformes)

63 Bilder

Labbar (Stercoariidae)

8 Bilder

Lommar (Gaviidae)

8 Bilder

Måsar och trutar (Laridae)

25 Bilder

Svanar (Cygnus)

11 Bilder

Tärnor (Sternidae)

12 Bilder

Alkor (Alcidae)

Alkor (Alcidae)

14 Bilder

Duvor (Columbidae)

12 Bilder

Ugglor (Strigiformes)

9 Bilder

Hackspettar (Piciadae)

7 Bilder

Lärkor (Alaudidae)

7 Bilder

Svalor (Hirunindinidae)

16 Bilder

Piplärkor (Motacillidae)

5 Bilder

Ärlor

14 Bilder

Strömstarar

4 Bilder

Sidensvansar (Bombycillidae)

5 Bilder

Trastfåglar (Turdidae)

31 Bilder

Sångare (Sylviidae)

26 Bilder

Kungsfåglar (Regulus) Gärdsmyg (Troglodytes)

3 Bilder

Flugsnappare (Muscicapidae)

11 Bilder

Mesar, tättingar (Paridae)

22 Bilder

Nötväckor (Sittidae)

4 Bilder

Törnskator (Laniidae)

6 Bilder

Kråkfåglar (Corvidae)

14 Bilder

Starar (Sturnidae)

7 Bilder

Sparvfinkar (Oasseridae)

10 Bilder

Finkar (Fringillidae)

31 Bilder

Fältsparvar (Embirizidae)

8 Bilder

Praktfåglar

27 Bilder

Ibisar (Threskiornithidae)

8 Bilder

Drongoer (Dicruridae)

2 Bilder

Oxhackare (Buphagidae)

2 Bilder

Vävare (Ploceidae)

4 Bilder

Strutsar (Struthionidae)

2 Bilder

Tjockfotar (Burhinidae)

4 Bilder

Gökar (Cuculidae)

1 bild

Hönsfåglar (Tetraoninae)

8 Bilder