Fåglar 06/08/07—29/07/17

Fåglar fotograferade huvudsakligen i Sverige men också under resor till bland annat Mallorca, Rumänien och Norge.
Start slideshow
Andfåglar (Anser Branta)

Andfåglar (Anser Branta)

74 bilder

Fälthöns (Phasianidae)

Fälthöns (Phasianidae)

10 bilder

Skogshöns (Tetraoninae)

Skogshöns (Tetraoninae)

2 bilder

Doppingar (Podicipedidae)

Doppingar (Podicipedidae)

11 bilder

Stormfåglar, liror, stormsvalor (Hydrobates pelagicus)

Stormfåglar, liror, stormsvalor (Hydrobates pelagicus)

9 bilder

Sulor (Sulidae)

Sulor (Sulidae)

5 bilder

Pelikaner (Pelcanidae)

Pelikaner (Pelcanidae)

5 bilder

Storkfåglar Ciconiiformes)

Storkfåglar Ciconiiformes)

58 bilder

Flamingoer (Phoniencopteriformes)

Flamingoer (Phoniencopteriformes)

7 bilder

Rovfåglar (Accipitriformes)

Rovfåglar (Accipitriformes)

40 bilder

Gamar (Gypaetus, Guyps mfl)

Gamar (Gypaetus, Guyps mfl)

4 bilder

Sumphöns (Rallidae)

Sumphöns (Rallidae)

5 bilder

Tranor (Grudiae)

Tranor (Grudiae)

8 bilder

Trappar (Otididae)

1 bild

Vadare (Charadriiformes)

63 bilder

Labbar (Stercoariidae)

8 bilder

Lommar (Gaviidae)

8 bilder

Måsar och trutar (Laridae)

25 bilder

Svanar (Cygnus)

11 bilder

Tärnor (Sternidae)

12 bilder

Alkor (Alcidae)

Alkor (Alcidae)

14 bilder

Duvor (Columbidae)

12 bilder

Ugglor (Strigiformes)

9 bilder

Hackspettar (Piciadae)

7 bilder

Lärkor (Alaudidae)

7 bilder

Svalor (Hirunindinidae)

16 bilder

Piplärkor (Motacillidae)

5 bilder

Ärlor

14 bilder

Strömstarar

4 bilder

Sidensvansar (Bombycillidae)

5 bilder

Trastfåglar (Turdidae)

31 bilder

Sångare (Sylviidae)

26 bilder

Kungsfåglar (Regulus) Gärdsmyg (Troglodytes)

3 bilder

Flugsnappare (Muscicapidae)

12 bilder

Mesar, tättingar (Paridae)

22 bilder

Nötväckor (Sittidae)

4 bilder

Törnskator (Laniidae)

6 bilder

Kråkfåglar (Corvidae)

14 bilder

Starar (Sturnidae)

8 bilder

Sparvfinkar (Oasseridae)

10 bilder

Finkar (Fringillidae)

31 bilder

Fältsparvar (Embirizidae)

8 bilder

Praktfåglar

27 bilder

Ibisar (Threskiornithidae)

8 bilder

Drongoer (Dicruridae)

2 bilder

Oxhackare (Buphagidae)

2 bilder

Vävare (Ploceidae)

4 bilder

Strutsar (Struthionidae)

2 bilder

Tjockfotar (Burhinidae)

4 bilder

Gökar (Cuculidae)

1 bild

Hönsfåglar (Tetraoninae)

8 bilder