Kräldjur, grodor, paddor


Ödlor (Lacertilia) är en underordning i klassen kräldjur. Ödlor är den artrikaste kräldjursgruppen och förekommer världen över, utom på Antarktis. Till skillnad från ormar har ödlor i de flesta fall fyra ben, men det finns även en del ödlor med tillbakabildade ben, som kopparödlan. Ödlor har också ögonlock som kan öppnas och stängas och synliga öronöppningar vilket ormar saknar.
Grodor är ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa groddjur. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och har inte nödvändigtvis ett närmare släktskap med varandra än med andra arter inom ordningen. De skiljer sig från paddorna främst genom att huden är slätare och fuktigare och att de hoppar fram snarare än kryper som paddorna gör.
Gröd med nylagda ägga idammen Grönfläckig padda i Rumänien  Grönfläckig paddan (Bufo viridis) är lätt att känna igen med sin kontrastrika teckning På ryggen finns även en hel del mindre vårtor som brukar ha en rödaktig ton. Paddan kan snabbt byta färg om den flyttas från ett underlag till ett annat. Den grönfläckiga paddan blir upp till 10 cm och hanen är mindre än honan.  Leken äger sedan rum i maj-juni i allt från små, smutsiga pölar till klara grunda vikar. När honorna anländer får hannarna kämpa om en plats på honans rygg. Hanen klamrar sig fast på honans rygg genom att hålla sig fast i hennes armhålor. Därefter läggs de 7 000–18 000 äggen i två 3–4 m långa, svarta gelésnören i vattnet. Efter något dygn börjar äggen kläckas och runt tre månader senare har de blivit en 12–19 mm stor padda. Den grönfläckiga paddan lever i relativt torra, kustnära landskap på strandängar, klippor, sandmarker och bebyggda områden.  Idag förekommer paddan i den östra delen av Europa, norra Afrika, mellersta Ryssland och mellersta Asien. I Sverige är den dock väldigt sällsynt och finns bara på ett fåtal platser i bland annat Skåne, Gotland och Blekinge. Den trivs utmärkt i områden med bräckt vatten. Typiska biotoper är kustnära våtmarker vid åmynningar med täta vassbestånd, men arten trivs även längst flacka klippkuster med grunda vattensamlingar.(Nordens ark.se) Kopparödla på grusgång Kopparödla
Linjesnok vidar huggtänderna Padda 1405177  Vanlig padda  Den vanliga paddan är brunaktig och har vårtig hud, till skillnad från grodorna som har slät hud. Paddan har två stora giftkörtlar i nacken och flera små giftkörtlar spridda över huden på ryggen. Dessa giftkörtlar avger ett sekret som skyddar paddan från att bli uppäten av fiender. Även larverna avger ett giftigt sekret. Honan blir ungefär 13 cm lång medan hanen bara blir ungefär 8 cm. Rutsnok i Rumänien  Rutsnoken är inte giftig för människor, utan har som många andra snokar en ganska skygg natur och undviker konfrontationer. Trots detta dödas många rutsnokar varje år av människor, eftersom den ofta jagar eller solar i områden där människor vistas på sin fritid, som fiskevatten och badstränder (Wikipedia). Rutsnok - Natrix tessellata
Smaragdödla  Smaragdödla, Lacerta viridis, art i familjen lacertider. Den förekommer i delar av centrala och södra Europa i buskig vegetation och öppen skog. Den kan bli upp till 13 cm lång från nos till analöppning. Hanar är gröna, honor kan även vara bruna. Födan utgörs av ryggradslösa djur, frukt, fågelägg och fågelungar. rtens utbredningsområde sträcker sig från södra Tyskland (östra Bayern), östra Österrike, Slovenien och Italiens nordöstra hörn över Balkanhalvön till Ukraina och Turkiet. Dessutom lever en isolerat population i östra Brandenburg i Tyskland. (Nationalencyklopedin och Wikipedia). Snok över gångvägen Taurisk ruinödla i Rumänien  Ruinödla (Podarcis siculus) är en ödla som tillhör familjen egentliga ödlor. Den blir upp till 25 centimeter lång inklusive svansen och förekommer naturligt i Europa söder om Alperna i Italien och allra sydligaste Schweiz, på Korsika och Sardinien samt längs Adriatiska havets norra östra kust. Arten har därtill införts till och etablerat sig på några ställen i Medelhavsområdet där den inte är ursprunglig. Den har även införts till några områden i USA (Wikipedia).