Makro-bilder

Närgågna bilder som avslöjar detaljer man inte annars ser
Bi i aster Bi i aster på örtagården i Strängnäs. Bi i ros Bi kryper upp ur ros i örtagården, Strängnäs. Bisysslor Bi besöker krokusar på Kapellets gård. Bisysslor Bi besöker krokusar på Kapellets gård. Bisysslor Bi besöker krokusar på Kapellets gård.
Bisysslor Bi besöker krokusar på Kapellets gård. Bisysslor Bi besöker krokusar på Kapellets gård. Bi på pepparmynta Bi på pepparmynta i örtagården., Strängnäs. Blomfluga Blomfluga "slangar" i fjärilsbuske på brf Kapellets gård. Burges tulpan Burges tulpan
Burges tulpan Burges tulpan Fröfärdig Fröfärdig vid Domkyrkan Humla Humla samlar nektar i buskar vid Kapellets gård. Humla Humla samlar nektar i buskar vid Kapellets gård. Humla i aster Humla i aster på örtagården i Strängnäs.
Humla i gullris Humla i gullris på brf Kapellets gård. Humla i kardvädd Humla i kardvädd på brf Kapellets gåd. Humla i ålandsrot Balanserande humla i ålandsrot på örtgården i Strängnäs. Humla i örtagården Humla i örtagården, Strängnäs. Humla i örtagården Humla i örtagården, Strängnäs.
Humla i fjärilsbuske Humla i fjärilsbuske på brf Kapellets gård. Humla Humla i gullris (Solidago virgaurea) på brf Kapellets gård, Strängnäs Humlor i ålandsrot Humla med välpudrat fejs i ålandsrot på örtasgården i Strängnäs. Insekter 160806-3 Blomfluga på Gullris Insekter 160806-4 Bi i gullris på brf Kapellets gård
Insekter 160806-5 Nyckelpiga i Gullris på Kapellets gård. Krokus i blom Krokusar på Kapelltes gård. Bi på Nektarsugande bi i ötagården nedanför Strängnäs domkyrka. Papegojtulpan makro 170115-1 Papegojtulpan Makrobild av papegojtulpan
Påfågelöga Påfågelöga i örtagården, Strängnäs. Påfågelöga Påfågelöga i budleja på brf Kapellets gård. Tre påfågelöga på budleja Tre påfågelöga i fjärilsbusken på brf Kapellets gård.