2013 Österlen maj

Baksidan av Munkamöllan Bruten bok vid Fjällmossen Enrikt i Fjällmossen Fikarast utanför Norrköping Juzzi har packat färdigt
Juzzi rastas utanför Munkamöllan På väg genom Fjällmossen Träddunge vid Vandalorum Vitsippsmatta i Fjällmossen Ales stenar
Ales stenar Ales stenar Alesstenar-info 2 Förbi Ales stenar Juzzi rastas dags 2
Kristina på väg genom Fjällmossen Kustlandskapet vid Ales stenar Lunch på Brösarps Gästgifveri Mellan Ales stenar Rulle ute på rast dag 2
Utanför Brösarps Gästgifveri Ängslök och mandelblom vid Backåkra Östersjön nedanför Ales stenar Hammarskölds Backåkra Juzzi jagar en solkatt
Juzzi vilar på mattes axel Kvarnfallet vid Munkamöllan Påfågelöga i Backåkra Ravinen Forsakar Ravinen Forsakar
Sanddynor vid Hanöbukten Sandhammarens fyr Sandhammarens fyr Stora fallet i ravinen Forsakar Ut mot havet
Vattenfallet vid Munkamöllan Vattenfallet vid Munkamöllan Vid Hanöbukten Alpackor vid Övedskloster Bäcken vid Munkamöllan
Gammelek i slottsskogen Genom ravinen Forsakar Katterna rastas vid Munkamöllan Kattrastning vid Munkamöllan Kattsiesta i Munkamöllan
Kor vid Övedskloster Livsmedelsköp i Köpingebro Magnolia vid Övedsklosters slott Parken vid Övedsklosters slott Pestskråp (Petasites hybridus) i slottsskogen
Specialgajdning i slottsparken Visippor och bokträd i slottsskogen Aurorafjäril (Anthocharis cardamines) i Munkamöllan Aurorafjäril (Anthocharis cardamines) vid Munkamöllan Avkoppling i soffan i Munkemöllan
Biltvätt vid Munkamöllan Bokskogen vid Övedkloster Fikajakt i Simrishamn Gammelskog vid Övedkloster Genom bokskogen vid Övedkloster
I slottsskogen vid Övedkloster Murken trädstam i slottsskogen Pestskråp (Petasites hybridus) med snäcka Vid torget i Simrishamn Vinbergssnäcka (Helix pomatia) i slottskogen
Delta i Haväng vid Hanöbukten Fika i Haväng Fikarast i Haväng Glimmingehus från gården Glimmingehus kortsida
Glimmingehus långsida Glimmingehus med flyglar Glimmingehus med vallgravsbro Haväng Kristina messar i Haväng
Rulle på gång vid Munkamöllan Strandvy i Brantevik Strandvy i Brantevik Studier i Glimmingehus örtagård Trädlik i Haväng
Violer i Glimmingehus´vallgrav Fikarast i Hjusnäs, Markaryd Karta Ales stenar Karta Hammarskölds Backåkra Karta Sandhammarens fyrområde
Lunchrast vid Lovsjö, sydost Jönköping