2014 Bilresa augusti

Ankomst i ösregn till Kliene 1408172 Ankomst i ösregn till Kliene Ankomst i ösregn till Kliene 1408174 Ankomst i ösregn Per-Åke & Ann-Marie Larsson och Kristina 1408176 Per-Åke & Ann-Marie Larsson och Kristina Larssons sovrum i fd Småskolan. 1408171 Larssons sovrum i "Småskolan". Larssons nya bostad i Kliene 1408172 Larssons nya bostad i Kliene
Slussbassängen framför kanalmuseet 1408171 Slussbassängen framför kanalmuseet Kraftstastionen nedanför Håveruds-broarna 1408172 Kraftstastionen nedanför Håveruds-broarna Kvällspromenad på skjutbron i Håverud 1408173 Kvällspromenad på skjutbron i Håverud Slussen nedanför järnvägsbron 14081810 Slussen nedanför järnvägsbron Slussen innan Akvedukten 14081813 Slussen innan Akvedukten
Järnvägsbron ovanför slussen till Akvedukten Järnvägsbron ovanför slussen till Akvedukten. Akvedukten var en genialisk lösning på ett stort problem. Det verkade inte möjligt att bygga kanal och slussar här pga den mjuka berggrunden och den djupa kanjonliknande dalen där älven störtade fram. Den ansvarige för projektet, Nils Ericsson, förordade att en akvedukt skulle byggas över den svåraste delen och att kanalens övre del skulle läggas på en hylla på berget. Detta gjorde man och nu finns även järnvägsbro och landsvägsbro på samma plats! Akvedukten och Håverudsbron 14081819 Akvedukten och Håverudsbron Vägbron över akvedukten 14081820 Vägbron äver Akvedukten Akvedukten i Håverud Akvedukten i Håverud är en kombination av en landsvägsbro, järnvägsbro och en akvedukt. Tre rederier har passagerartrafik som passerar Håverud. Akvedukten leder Dalslands kanal över den numera utbyggda Håverudsströmmen. Den byggdes 1865–68 under ledning av Nils Ericson. Själva akvedukten utgörs av en lådformad stålbro med 60 m spännvidd och med samma tvärsnitt som kanalen i övrigt. Sniff, sniff i örtagård Örtagården ligger i Brunnsparken bredvid Rostocks gamla hälsobrunn. Örtagården anlades 1986-1987 till minne av Johannes Henriksson. Han levde 1853-1935 och var rektor och lärare på orten. Hans stora intresse var medicinalväxter och han kom att bli en av landets främsta auktoriteter på området. Rektor Henriksson anlade stora medicinalväxtodlingar i Rostock. Han skrev böcker, höll kurser och föredrag. För kurserna anlade han en särskild örtagård. Henrikssons hus, skola, odlingar och örtagård är sedan länge borta, men med den nya örtagården vårdas hans minne. Här finns omkring 300 olika växter, alla med sin speciella historia och användning. Det är kryddor och örter för mat och dryck, läke- och medicinalväxter, färgväxter, spånadsväxter, gift- och trolldomsörter. Kring det gamla torpet finns gammeldags prydnadsväxter.
Linneväveriet i Klässbol 1408185 Linneväveriet i Klässbol Klässbols Linneefabrik Klässbols Linneefabrik Jättetrådrulle Klässbols Linneefabrik Maskinhallen i Klässbols linneväveri Klässbols Linneefabrik
Kortbetalning i Klässbols linneväveri 14081824 Kortbetalning i Klässbols linneväveri F d konsumbutik Gamla konsumbutiken i Sälboda Säterud - i bakgrunden gamla Missionshuset 1408183 Säterud - i bakgrunden gamla Missionshuset F d Säteruds folkskola Säteruds folkskola F d Säteruds folkskola Säteruds folkskola
F d Säteruds folkskola Säteruds folkskola Stamfrändemonumentet Stamfrändemonumentet, vid golfbanan i Rottneros, står som symbol för den finska invandringen och för den värmländska utvandringen till USA. Monumentet uppfördes 1953 på initiativ och bekostnad av bruksägaren och majoren Svante Påhlson (skapare av Rottnerosparken och då ägare till Rottneros Bruk). Stamfrändemonumentet Klarälven Bro över Klarälven vid väg 62, 5 km före Munkfors Rastplats vid väg 62 intill Klarälven, 5 km före Munkfors 1408182 Rastplats vid väg 62 intill Klarälven, 5 km före Munkfors
Klarälven Bro över Klarälven vid väg 62, 5 km före Munkfors Vänerstrand vid Hammarö 1408182 Vänerstrand vid Hammarö