Abisko 2017

26/06—02/07/17
Vanbdring i Abisko-området 26 juni–2 juli. Småtuggit första dygnet sedan allat bättre väder.
Utanför Terminal 4 Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
1 Utanför Terminal 4 Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
Till utgångshallen Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
2 Till utgångshallen Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
3 Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
4 Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Sandtrav Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
5 Sandtrav Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
6 Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
Rosling Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
7 Rosling Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
Lappspira Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
8 Lappspira Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
9 Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
Växtbestämning Spontan växtexkursion strax efter ankomsten till lodgen.
10 Växtbestämning Spontan växtexkursion strax efter ankomsten till lodgen.