Vingens brygga Vid Vingens brygga embarkerar vi m/s Rotösund för en 2 timmar lång båttur genom Yttre Bodanes skärgård i Vänern. De sista årtionden på 1800-talet hade segelskutorna Helen Kristina och Holda Lovisa ngot av hemma hamn här. Båda fartygen ligger sedan snart hundra år som vrak i vikarna. Vingens hamn angjordes ofta av segelfartyg som sökte skydd vid hprt väder eller mörker. Djuper tillåter rätt stora fartyg att gå in. Ombord Ombord på m/s Rotösund. Väner-kryssning 170830-2 Skepparen Skepparen Sune Tholin på sin båt m/s Rotösund. Skepparen Skepparen Sune Tholin på sin båt m/s Rotösund.
Trångt sund i Vänern 170830 Väner-kryssning 170830-5 Väner-kryssning 170830-4 Väner-kryssning 170830-6 Väner-kryssning 170830-7
Havsörn Havsörn vid Källbyö i Vänern. Havsörn Havsörn vid Källbyö i Vänern. Havsörn Havsörn vid Källbyö i Vänern. Fikdags Kristina gör i ordning fika ombord på m/s Rotösund. Styrhytten Styrhytten på m/s Rotösund.
Grönbena Grönbena landar på skär i Vänern. Väner-kryssning 170830-9 Väner-kryssning 170830-10 Väner-kryssning 170830-11 Väner-kryssning 170830-12
Gruvschakt på Trollön På Trollön bröt Gullspångs Elektrokemiska prima vit kvarts 1914–1924. Kvartsen skeppades över Vänern till Otterbäcken, f.v.b till Gullspång med järnväg. Vid Trollön fanns då en lastbrygga för fartygen. Stenbrottet kom att bilda ett 15–20 m brett, vattenfyllt schakt, öppet mot sjön, genom nästa hela södra delen av ön.20 m brett, vattenfyllt schakt, öppet mot sjön, genom nästa hela södra delen av ön. Gruvschakt Schakt efter nedlagd brytning av zink, bara 5 år efer starten. Skepparen Skepparen Sune Tholin i styrhytten på sin båt m/s Rotösund. Väner-kryssning 170830 HDR Vänerkryssning 1708301