2017 Vättern runt 2017

Fikarast Fikarast på väg till Tåkern. Naturrum vid Tåkern Naturrummet med vasstak. Tåkern Ont om fågel i Tåkern Tåkern Vid vandringsleden genom vasshavet. Gulfläcklig ängstrollslända Gulfläcklig ängstrollslända på spången i Tåkerns vasshav.
Grågås i Tåkern Grågås i Tåken vid vasshavet. Tofsvipa Tofsvipa flyger upp från vassen vid Tåkern. Vasshavet Genom vasshavet vid Tåken Grågäss Grågäss över vasshavet i Tåkern. Brun kärrhök Brun kärrhök, juvenil, över vasshavet vid Tåkern.
Brun kärrhök Brun kärrhök över vasshavet vid Tåkern. Brun kärrhök Brun kärrhök över vasshavet vid Tåkern. Akleja Akleja på Stocklycke äng. Orkidé Skogsnyckel i Stocklycke äng. Mindre tåtelsmygare Mindre tåtelsmygare på Stocklycke äng
Smällglim Smällglim på Stocklycke äng. Kärrsilja? Kärrsilja (?) på Stocklycke äng. Åkervädd Humlar på åkervädd i Stocklycke äng. Solvända Solvända i Stocklycke äng. Ängspärlemorfjäril Ängspärlemorfjäril i Stocklycke äng.
Ängspärlemorfjäril Ängspärlemorfjäril i Stocklycke äng. Blomsteräng Kristina försöker artbestämma blomsterfägringen i Stocklycke äng. Kärrsilja? Kärrsilja? Jungfru Marie nycklar Jungfru Marie nycklar i Stocklycke äng.
Akleja Akleja på Stocklycke äng. Bagge på akjleja Bagge på akjleja i Stocklycke äng. Backlök Backlök (Allium oleraceum) i Stocklycke äng, Omberg. Stor blåklocka Stor blåklocka, sällan vit som denna, på Stocklycke äng. Utflyktsplanering Kristina studerar karta över Omberg inför nästa dags utflykt.
Axveronika Axveronika (Veronica spicata) i Stocklycke äng. Stocklycke äng Orkidéer i Stocklycke äng. Stocklycke äng Orkidéer i Stocklycke äng. Ellen Keys led Bokskogens naturreservat i sluttningen ner mot Vättern. Omberg är ett av Sveriges mest artrika skogslandskap. Här finns en mosaik av ädellövskogar, granskogar och lövsumpskogar och även ett stort inslag av jätteekar och död ved. Ellen Keys led I Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern.
Ellen Keys led I Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern. Ellen Keys led I Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern. Ellen Keys led Stolt fjällskivling i Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern. Ellen Keys led I Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern. Ellen Keys led Fallen bjässe i Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern.
Ellen Keys led Stående bjässar i Ombergs bokskog i sluttningen ner mot Vättern. Ellen Keys led En av flera tavlor i Ombergs bokskog med Ellens Keys ordspråk. Ellen Keys led Kornvallmo i åker ovan Ellen Keys Strand vid Omberg. Ellen Keys led Luktgräsfjäril vid Ellen Keys led i Omberg. Ellen Keys led Skogslök i Omberg
Ellen Keys led Ravinerna är slukrännor, som ursprungligen bildades under den senaste inlandsisens avsmältning från området. När Ombergs topp, Hjässan, stack upp genom inlandsisen samlades smältvatten ovanpå isen i en bård runt det uppstickande berget. Smältvattnet sökte sig efter hand ner i sprickor mellan berget och isen, där det strömmande vattnet skar ut rännor i sluttningens jordlager. Slukrännorna har senare fördjupats bland annat av grundvatten från källor, som har funnits högt upp i sluttningen. Slukrännorna på Ombergs sluttningar är märkliga, eftersom bildningarna vanligtvis förekommer i fjällterrängen (Länsstyrelsen Östergötland). Pärlgräsfjäril Pärlgräsfjäril vid Hjässan, Ombergs högsta punkt. Ellen Keys led Hjässan, Ombergs högsta punkt, utsikt mot Vättern. Berget har en längd av 10 km, största bredd är 3 km och har på mitten en höjd av omkring 240 meter över havet. Den längre söderut belägna toppen Hjässan når emellertid 262,8 meter över havet och 174,7 meter över Vättern. Ellen Keys led Hjässan, Ombergs högsta punkt. Nedanför utsiktstornet Kristina kopplar av medan maken jag motiv från utsiktstornet på Hjässan.
Mobilkoll Äntligen nätkontakt i iFånen. Mobilkoll på Hjässan, Ombergs högsta punkt. Ellen Keys led Moln över Vättern, fotograferade från Hjässan, Ombergs högsta punkt. Ellen Keys led Vackra moln över Vättern fotograferade från Hjässan, Ombergs högsta punkt. Kärrkniprot Kärrknipprot (Epipactis palustris) i Mörkahålkärrets naturreservat på Omberg. Kärrkniprot Kärrknipprot (Epipactis palustris) i Mörkahålkärrets naturreservat på Omberg.
Mörkahålkärret På spången genom Mörkahålkärrets naturreservat på Omberg. Mörkahåletkärret Snatterand Snatterand med ungar i Mörkahåldammen. Den skapades 1919 genom att man dämde upp två bäckfåror som rann ned till Mörkahålkärret. Dammen, som är cirka 1,5 meter djup, anlades av skogsskolan på Omberg för att tjäna som fiskodling för ädelfisk, i dag finns bara ruda och möjligen sutare i dammen. Men det finns gott om smådjur och insekter. Här lever större och mindre vattensalamander, snok, padda, klodyvel och ryggsimmare. Snatterand Snatterand med ungar i Mörkahåldammen. Den skapades 1919 genom att man dämde upp två bäckfåror som rann ned till Mörkahålkärret. Dammen, som är cirka 1,5 meter djup, anlades av skogsskolan på Omberg för att tjäna som fiskodling för ädelfisk, i dag finns bara ruda och möjligen sutare i dammen. Men det finns gott om smådjur och insekter. Här lever större och mindre vattensalamander, snok, padda, klodyvel och ryggsimmare. Snatterand Snatterand med ungar i Mörkahåldammen. Den skapades 1919 genom att man dämde upp två bäckfåror som rann ned till Mörkahålkärret. Dammen, som är cirka 1,5 meter djup, anlades av skogsskolan på Omberg för att tjäna som fiskodling för ädelfisk, i dag finns bara ruda och möjligen sutare i dammen. Men det finns gott om smådjur och insekter. Här lever större och mindre vattensalamander, snok, padda, klodyvel och ryggsimmare.
Stocklycke vandrarhem Det något enkla rummet i Stocklycke vandrarhem. Stocklycke vandrarhem Det något enkla rummet i Stocklycke vandrarhem. Västra väggar Förkastningsbranten Västra väggar vid Ombergs västra strand. Västra väggar Förkastningsbranten Västra väggar vid Ombergs västra strand. Konrvallmo Kornvallmo (Papaver rhoeas) ovanför Borghamns hamn på norra Omberg.
Konrvallmo Kornvallmo (Papaver rhoeas) ovanför Borghamns hamn på norra Omberg. Konrvallmo Kornvallmo (Papaver rhoeas) ovanför Borghamns hamn på norra Omberg. Solrosknopp Solrosknopp i Borghamn Borghamn Blomrikt i jordhög ovan Borghamns hamn: 7 olika växter, bland annat prästkrage, knölklocka, vallmo, solros, tistel. Skänninge saluhall Skänninge saluhall vid Stora torget blev en glad överraskning med sitt utsökta och omfattande sortiment.
Skänninge Whisky fudge inhandlas i Skänninge saluhall. Skänninge Middag vid Skänninge stadshotell: kalventrécote. Skänninge Middag vid Skänninge stadshotell. Desserten serveras: grillad Nektarin. Peter valde glasstårta. Avresa Uppbrott från Stocklycke vandrarhem. Bilen packas. Avresa Uppbrott från Stocklycke vandrarhem. Rumsnyckel lämnas.
Fika i Hjo Bakelser och fika i kaffeet Vete & Råg i Hjo. Stadsvandring i Hjo Vy från Sjögatan in på före detta skolgård. Stadsvandring i Hjo Sjögatan ovan skolbryggan Stadsvandring i Hjo Hjo tidning utgiven första gången 13 november 1847. Upplaga 2 100 exemplar, utkommer tisdagar och fredagar. Ingår sedan 1969 i koncernen Nya Wermlands-Tidningen. Tidningen redigeras och trycks i Karlstad sedan 2007 (Wikipedia). Stadsvandring i Hjo Trähus vid Sjögatan.
Stadsvandring i Hjo Kyrkogatan Kulturkvarteret i Hjo Utstälning i Hjostadsbibliotek om Estrid Ericson, en av 1900-talets designikoner. Efter sin uppväxt i Hjo flyttade hon till Stockholm och grundade som trettioåring Firma Svenskt Tenn. Medverkade Estrid till att lägga grunden för modern svensk design. Utställningen består av en blandning av exklusiva objekt och vardagliga föremål, fotografier och möbler från Estrids långa karriär som formgivare och konstnärlig ledare; sammantaget ett 100-tal objekt. Kulturkvarteret i Hjo Utstälning i Hjostadsbibliotek om Estrid Ericson, en av 1900-talets designikoner. Efter sin uppväxt i Hjo flyttade hon till Stockholm och grundade som trettioåring Firma Svenskt Tenn. Medverkade Estrid till att lägga grunden för modern svensk design. Utställningen består av en blandning av exklusiva objekt och vardagliga föremål, fotografier och möbler från Estrids långa karriär som formgivare och konstnärlig ledare; sammantaget ett 100-tal objekt. I Hjos hamn Var och vad ska vi äta i kväll? I Hjos hamn Hjos hamn. Tull höger aktern på den gamla ångbåten en Trafik
Guldkroksbadet i Hjo Guldkroksbadet i Hjo Glasskö i Hjo Kristina kolla glassutbudet i Hjos hamn Hoellrummet i Hjo Rummet i Bellevue Hotell i Hjo hade havsutsikt. Falubygdens osteria Mycket astt välja bland i Falubygdens osteria.
Hos Ann-Marie och Per-Åke Ann-Marie Larsson skördar blommor. Hos Ann-Marie och Per-Åke Besök i Kliene hos Ann-Marie och Per-Åke Larsson