180831 Wilhelmina–Ottsjön

31/08—01/09/18
Harsprånget Harsprånget samiska Njommelsaska, vattenfall i Stora Luleälven i Lappland, cirka 10 km söder om Porjus. Vattenfallet var ett av Sveriges mäktigaste och bestod...
1 Harsprånget Harsprånget samiska Njommelsaska, vattenfall i Stora Luleälven i Lappland, cirka 10 km söder om Porjus. Vattenfallet var ett av Sveriges mäktigaste och bestod ursprungligen av en rad branta forsar i en kanjonlik älvfåra. År 1951 blev det utbyggt med Harsprångets vattenkraftverk, som är underjordiskt och insprängt i berget. Vattenkraftverket är efter utbyggnader Sveriges största med avseende på effekt, 977 MW, och näst största med avseende på producerad el, 2,1 TWh per år. Medelvattenföringen är 275 m3/s och fallhöjden 107 m. Ägare är Vattenfall (Nationalencyklopedin).
Harsprånget Dammen vid Harsprånget är utförd som stenfyllningsdamm med tätkärna av betong och lera samt grundlagd på berg. Den har en krönlängd på 1400 m och en krönbredd...
2 Harsprånget Dammen vid Harsprånget är utförd som stenfyllningsdamm med tätkärna av betong och lera samt grundlagd på berg. Den har en krönlängd på 1400 m och en krönbredd på 20 m, högsta höjden över grundläggningen är 50 m. Totalt användes 2 000 000 m³ fyllnadsmassor för att bygga upp dammen (Wikipedia).
Harsprånget Minnessten vid Harsprångets kraftverk.
3 Harsprånget Minnessten vid Harsprångets kraftverk.
Lunch i Jokkmokk Vi åt plommonspäckad fläskkarré i restaurang Ajtte i Jokkmomkk.
4 Lunch i Jokkmokk Vi åt plommonspäckad fläskkarré i restaurang Ajtte i Jokkmomkk.
Lunch i Jokkmokk Prosit utanför restaurang Ajtte i Jokkmomkk.
5 Lunch i Jokkmokk Prosit utanför restaurang Ajtte i Jokkmomkk.
Fikadags Första fikat i Vilhelmina 180831.
6 Fikadags Första fikat i Vilhelmina 180831.
iFåne-samtal Avkoppling i köket i Vilhelmina kyrkstad. Tapeten är ett nytryck av originaltapeten.
7 iFåne-samtal Avkoppling i köket i Vilhelmina kyrkstad. Tapeten är ett nytryck av originaltapeten.
Vilhelmina kyrkstad Längan där vi hade vår övernattningslägenhet (tredje trappan uppifrån).
8 Vilhelmina kyrkstad Längan där vi hade vår övernattningslägenhet (tredje trappan uppifrån).
Vilhelmina kyrka Kyrkan, som är byggd i trä, uppfördes 1835–40 på Kyrkberget, högst upp i samhället. I anslutning till den anlades en kyrkogård med betagande utsikt mot Volgsjön...
9 Vilhelmina kyrka Kyrkan, som är byggd i trä, uppfördes 1835–40 på Kyrkberget, högst upp i samhället. I anslutning till den anlades en kyrkogård med betagande utsikt mot Volgsjön och bergen i väster. Församlingen har inte utvidgat sina begravningsplatser när de har varit fullbelagda, utan istället hittat nya lokaliseringar. Därför finns det idag hela fem olika kyrkogårdar (Länsstyrelsen Västerbotten).
Vilhelmina kyrka Kyrkan, som är byggd i trä, uppfördes 1835–40 på Kyrkberget, högst upp i samhället. I anslutning till den anlades en kyrkogård med betagande utsikt mot Volgsjön...
10 Vilhelmina kyrka Kyrkan, som är byggd i trä, uppfördes 1835–40 på Kyrkberget, högst upp i samhället. I anslutning till den anlades en kyrkogård med betagande utsikt mot Volgsjön och bergen i väster. Församlingen har inte utvidgat sina begravningsplatser när de har varit fullbelagda, utan istället hittat nya lokaliseringar. Därför finns det idag hela fem olika kyrkogårdar (Länsstyrelsen Västerbotten).