Abisko 2017

Fika i SAS-loungen
Utanför Terminal 4
Till utgångshallen
Abisko Mountain lodge
Abisko Mountain lodge
Sandtrav
Lappljung
Rosling
Lappspira
Lappljung
Växtbestämning
Växtbestämning
Växtbestämning
Växtbestämning
Lappspira
Busklav
Fjällglim
Lappsk alpros
Abiskojåkkas kanjon
Fjällviol
Blomfotografering
Abiskojåkkas utlopp
Björkkrumelur
Svärta
Gulärla
Gulärla
Bergfink
Rödbena
Smålom
Smålom
Myrpulsning
Silvertärna
Silvertärna
Fjällabb i sikte
Fjällförgätmigej
Sibirisk vallmo
Kungsledens start
Abiskojåkka fjällälv
Vid liftstationen
STF Abisko fjällstation
Tjärn
Ringtrast
Liftfärd
Torne träsk
Fjällsippa & purpurbräcka
Rast på Njulá
Vy från Njullá.
Rast på Njulá
Blommande fjäll
Älv på Njullá
Snösmältning
Purpurbräcka
Lappsk alpros
Purpurbräcka
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällpipare
Fjällsmörblomma
Snöpulsare
Ljungpipare
Ljungpipare
Fjällfika
Fjällfika
Lapporten
Lapporten
Tjärn vid Torne träsk
Lövsångare
Abiskojåkka älv
Fjällvedel
Fjällnejlika
Tornfalk
Tornfalk
Smörboll med fluga
Torne träsk
Lapporten
Lapporten & Torne träsk
Alfågel
Alfågel
Alfågel
Fjällsippa
Över snölega
Uppsamling
Stigfinnare
Stigen mot Kratersjön
Växtfyndare
Fjällbjörk i Björklidenområdet
Familjefika
Snöpulsning
Gråsiska
Färdledarfika
Fika i Tornehamn
Möte ovan hamnen
Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Nässelfjäril
Nässelfjäril
Skogsvitvinge
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blomfägring
Rallarkyrkogården
Rallarkyrkogården
Rallarkyrkogården
Rallarkyrkogården
Rallarkyrkogården
LKABs dagbrott
Gruvtorn på dagbrottet
Institutet för rymdfysik
Skäggig tall
Satelliten Viking
Jukkasjärvi kyrka
Jukkasjärvi kyrka
Jukkasjärvi kyrka
Jukkasjärvi kyrka
Jukkasjärvi kyrka
Orgeln i Jukkasjärvi kyrka
Jukkasjärvi kyrka
Putsande bergfink
Fika i Jukkasjärvi
Blomsteräng
Blomsteräng
Skvattram
Gråtrut
Midsommarblomster
Bläsand
Blommande dikesrenar
Blommande dikesrenar
Stjärtand
Stjärtand
Stjärtand
Smörboll med fluga
Färdbilen töms
Dags för skådapromenad
Sommaröppet ishotell
Pärlemorfjäril
Stationshuset Abisko östra
Blomrikt längs banvallen
Sibirisk vallmo
Svarthö
Svarthö
Abiskojåkkas kanjon
Abiskojåkkas kanjon
Rapsfjäril bicolorata
Abiskojåkkas kanjon
Abiskojåkkas kanjon
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Strömstare
Fikapaus
Fikapaus
Abiskojåkkas utlopp
Gulärla
Blommor längs Rallarvägen
Fjällsippa längs Rallarvägen
Rallarvägen
Sibirisk vallmo
Sibirisk vallmo
Artgenomgång
Artgenomgång
Reskamrater
Väntan på flyget
Abisko Mountain lodge