Abisko 26/6–3/7 2017 26/06—02/07/17

Fågel- och naturskådning i Abisko med omgivningar. Frånsett regnig början mycket bra väder. Fåglar och natur en månad försenad.
Starta bildspal
Fika i SAS-loungen Vi tillbringade en timme i SAS-loungen före avresan till Kriuna.
1 Fika i SAS-loungen Vi tillbringade en timme i SAS-loungen före avresan till Kriuna.
Utanför Terminal 4 Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
2 Utanför Terminal 4 Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
Till utgångshallen Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
3 Till utgångshallen Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
4 Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
5 Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Sandtrav Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
6 Sandtrav Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
7 Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
Rosling Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
8 Rosling Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
Lappspira Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
9 Lappspira Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
10 Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.