Väner-kryssning

Vingens brygga
Ombord
Skepparen
Skepparen
Havsörn
Havsörn
Havsörn
Fikdags
Styrhytten
Grönbena
Gruvschakt på Trollön
Gruvschakt
Skepparen