160703 Besök i Halden och Brekke 03/07/16

Starta bildspal
Fredrikstens fästning Infarten till Fredrikstens fästning i Halden.
1 Fredrikstens fästning Infarten till Fredrikstens fästning i Halden.
Fredrikstens fästning Vägport ut mot Ringdalsfjorden.
2 Fredrikstens fästning Vägport ut mot Ringdalsfjorden.
Fredrikstens fästning Vägport ut mot Ringdalsfjorden.
3 Fredrikstens fästning Vägport ut mot Ringdalsfjorden.
Fredrikstens fästning Vy över Halden och Ringdalsfjorden från
4 Fredrikstens fästning Vy över Halden och Ringdalsfjorden från "Drottningens bastion" i Fredrikstens fästning.
Fredrikstens fästning Fredriksten är en fästning vid staden Halden (som 1665-1928 hette Fredrikshald) i Norge, uppkallad efter Fredrik III av Danmark. Vid en svensk belägring av…
5 Fredrikstens fästning Fredriksten är en fästning vid staden Halden (som 1665-1928 hette Fredrikshald) i Norge, uppkallad efter Fredrik III av Danmark. Vid en svensk belägring av fästningen under hösten 1718 stupade Karl XII här den 30 november (Wikipedia).
Fredrikstens fästning Utsikt över Halden från
6 Fredrikstens fästning Utsikt över Halden från "Drottningens bastion", byggd 1661–1671. Här skjuter man salut vid s k högtidliga tillfällen.
Fredrikstens fästning
7 Fredrikstens fästning
Tistelfjäril nedanför Haldens fästning Tistelfjäril (Cynthia cardui) är en art i familjen praktfjärilar (Nymphalidae). Den är en stark och snabb flygare och kan ses i alla typer av öppna, blomrika…
8 Tistelfjäril nedanför Haldens fästning Tistelfjäril (Cynthia cardui) är en art i familjen praktfjärilar (Nymphalidae). Den är en stark och snabb flygare och kan ses i alla typer av öppna, blomrika miljöer, inklusive kalfjället och isolerade skärgårdsöar. Särskilt väl trivs den där det finns inslag av torra och varma platser som berghällar, sandblottor och stenrösen. De år som tistelfjärilen har lyckats med fortplantningen i Sverige är den vanlig under sensommaren i fjärilsrabatter i parker och trädgårdar. Blommande lusernfält lockar också till sig tistelfjärilar på jakt efter nektar under sensommaren. Tistelfjärilen är en av få fjärilsarter som observerats på Svalbard. För att flyga dit krävs att fjärilen korsar 100 mil öppet ishav! (Jordbruksverkets hemsida).
Tistelfjäril nedanför Haldens fästning Tistelfjärilen har, till skillnad från våra inhemska fjärilar, ingen längre sammanhållen period utan födointag (diapaus). Det innebär att arten inte kan…
9 Tistelfjäril nedanför Haldens fästning Tistelfjärilen har, till skillnad från våra inhemska fjärilar, ingen längre sammanhållen period utan födointag (diapaus). Det innebär att arten inte kan övervintra i Sverige. De år som tistelfjärilar flyger in till Sverige i stora antal har det varit gynnsamma vinterregn i Nordafrika eller Mellanöstern där de normalt förekommer. Vinterregnen har gynnat larvens värdväxter, främst olika tistlar. De tistelfjärilar som kommer till Sverige på våren, vanligen i maj eller juni, parar sig och lägger ägg på olika svenska tistelarter, ibland även på gråbo eller stockrosor. Utvecklingen från ägg till färdig fjäril tar ungefär två månader. (Jordbruksverkets hemsida).
Halden Vägport nedanför Fredrikstens fästning.
10 Halden Vägport nedanför Fredrikstens fästning.