160705 Kulturbesök i Bengtsfors

Halmens hus Utanför Halmens hus på Majberget i Bengtsfors. Halmens hus Nordic Tapestrys tolkning av Dalsland och landskapets halmhistoria i vävda bilder. Nordic Tapestry bildades 2013. De väver bildvävar i Helena Hernmarck’s anda. Halmens hus Basutställningen berättar om hur halm använts i olika kulturer under lång tid och förklarar hur halmen fått så stor betydelse just i Dalsland. Halmens hus Kristina köper vykort av Halemsn hus. Lelång Vy norrut av Lelång från Majberget i Bengtsfors. Lelång är en sjö i Bengtsfors kommun i Dalsland och Årjängs kommun i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 58 meter djup, har en yta på 52,9 kvadratkilometer och befinner sig 93,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Upperudsälven. Sjön är långsmal och rinner i norr från Lennartsfors till Bengtsfors i söder, en sträcka på ca 40 km. Sjön har slussar på tre ställen (Wikipedia).
Fika i Bengtsfors Bakverksfrosssa i Halmenshuskaffeet i Bengtsfors. Lelång Vy över södra delen av Lelång från Majberget i Bengtsfors. Konstutställning i Bengtsfors Utställningen "Quiltat och klart" i Bengtssfors konsthall, täcke av Eivor Eliasson. Konstutställning i Bengtsfors Utställningen "Quiltat och klart" i Bengtssfors konsthal: kuddar av Eivor Eliasson. Konstutställning i Bengtsfors Utställningen "Quiltat och klart" i Bengtssfors konsthall,