160706 Dals Rostock, Upperud, Högsbyn 06/07/16

Starta bildspal
Gurkört Humla i gurkört (Borago officinalis) i Dals Rostocks örtagård.
1 Gurkört Humla i gurkört (Borago officinalis) i Dals Rostocks örtagård.
Humlesuga Humlesuga (Stachys officinalis) i örtagården i Dals Rostock. Mycket sällsynt ört och är bara funnen på ett fåtal platser i södra och mellersta Sverige.…
2 Humlesuga Humlesuga (Stachys officinalis) i örtagården i Dals Rostock. Mycket sällsynt ört och är bara funnen på ett fåtal platser i södra och mellersta Sverige. Humlesuga var förr en läkeväxt men redan år 1755 skriver Linné att den används allt mer sällan. Kallad även läkebetonika och känd som läkeört redan i deet forntida Egypten. Innehåller stora mängder garvämnen och verkar sårläkande.
Jättenattljus. Jättenattljus i örtagården i Dals Rostock. En tvåårig ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt och hårig, med hår som har uppsvälld rödaktig bas.…
3 Jättenattljus. Jättenattljus i örtagården i Dals Rostock. En tvåårig ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt och hårig, med hår som har uppsvälld rödaktig bas. Bladen är lansettlika och sitter strödda längs stjälken. Blommar från juli till september med stora gula blommor som öppnar sig i skymningen. Blommorna sitter i de övre bladvecken, foderbladen är ofta Jättenattljus rödstrimmiga och kronbladen är klargula och upp till fem centimeter långa. Fruktämnet och fruktkapslarna är klädda med hår som har uppsvälld rödaktig bas. Jättenattljus är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad. Den hör ursprungligen hemma i Nordamerika.
Humla i hässleklocka Hässleklocka (Campanula latifolia) i Dals Rostocks örtagård – är den största av våra blåklockor (Campanula Förekommer sparsamt i södra Sverige upp till Uppland,…
4 Humla i hässleklocka Hässleklocka (Campanula latifolia) i Dals Rostocks örtagård – är den största av våra blåklockor (Campanula
Förekommer sparsamt i södra Sverige upp till Uppland, men kan också sällsynt påträffas längre norrut. Växer ofta i lundar men kan också förekomma på kulturmark. Odslas som rabattväxt och både vita och blåblommiga sorter saluförs, ofta säljs den storblommigare varieteten stor hässleklocka (var. macrantha). Hoffberg (1792) skriver om hässleklocka att rötterna "kunna kokte ätas wårtiden, innan de gå i stjelk, äfwen örtebladen, men äro hos oss ännu icke i bruk". Några år senare, år1806, skriver dock Retzius i sin Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ att rötter och späda skott ätes i sallad och att bladen äts stuvade.
Artnamnet latifolia kommer av latinets latus (bred) och folium (blad), namnet syftar på de breda bladen. Svenska namnet hässleklocka av att den ofta växer bland hassel (Corylus avellana), i så kallade hässlen.(Den virtuella floran).
Humla i hässleklocka Hässleklocka (Campanula latifolia) i Dals Rostocks örtagård – är den största av våra blåklockor (Campanula Förekommer sparsamt i södra Sverige upp till Uppland,…
5 Humla i hässleklocka Hässleklocka (Campanula latifolia) i Dals Rostocks örtagård – är den största av våra blåklockor (Campanula
Förekommer sparsamt i södra Sverige upp till Uppland, men kan också sällsynt påträffas längre norrut. Växer ofta i lundar men kan också förekomma på kulturmark. Odslas som rabattväxt och både vita och blåblommiga sorter saluförs, ofta säljs den storblommigare varieteten stor hässleklocka (var. macrantha). Hoffberg (1792) skriver om hässleklocka att rötterna "kunna kokte ätas wårtiden, innan de gå i stjelk, äfwen örtebladen, men äro hos oss ännu icke i bruk". Några år senare, år1806, skriver dock Retzius i sin Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ att rötter och späda skott ätes i sallad och att bladen äts stuvade.
Artnamnet latifolia kommer av latinets latus (bred) och folium (blad), namnet syftar på de breda bladen. Svenska namnet hässleklocka av att den ofta växer bland hassel (Corylus avellana), i så kallade hässlen.(Den virtuella floran).
Kungsmynta Humla på Kungsmynta, oregano eller ibland kungsmejram  (Origanum vulgare L.) i Dals Rostocks örtagård. Växt i familjen kransblommiga växter. En speciell…
6 Kungsmynta Humla på Kungsmynta, oregano eller ibland kungsmejram (Origanum vulgare L.) i Dals Rostocks örtagård. Växt i familjen kransblommiga växter. En speciell egenskap hos växten, liksom exempelvis hos pors och pepparmynta, är att den p g a eteriska oljor omger sig med en tydlig doft, även när den inte blommar. Kungsmynta växer i skogsbryn, på bergknallar och i steniga snår; gärna på kalkgrund. Den vill ha det torrt och soligt. Den odlas både som kryddväxt och som prydnad i trädgårdar. I sin odlade form kallas den oftast oregano (Wikipedia och Den virtuella floran).
Dals Rostocks örtagård Humlor på mynta (Mentha) i Dals Rostocks örtagård
7 Dals Rostocks örtagård Humlor på mynta (Mentha) i Dals Rostocks örtagård
Dals Rostock Pelargoner i Kerstin Ljungqvists växthus i Dals Rostock, Dalsland.
8 Dals Rostock Pelargoner i Kerstin Ljungqvists växthus i Dals Rostock, Dalsland.
Fika på gång Fika på gång i Museicafé Bonaparte i Upperud, Dalsland.
9 Fika på gång Fika på gång i Museicafé Bonaparte i Upperud, Dalsland.
Nässelfjäril på jättevädd Nässelfjärl på jättevädd i Upperud, Dalsland. Jättevädd är en flerårig ört med upprätt stjälk som kan bli upp till två meter hög. Blommar i juli–augusti med…
10 Nässelfjäril på jättevädd Nässelfjärl på jättevädd i Upperud, Dalsland. Jättevädd är en flerårig ört med upprätt stjälk som kan bli upp till två meter hög. Blommar i juli–augusti med blekgula blommor som sitter samlade i huvudlika korgar. Artnamnet gigantea kommer av latinets gigas (jätte) och betyder 'mycket stor' (Den virtuella floran).