160707 Marja Myrom & Klässbols linnev 07/07/16

Starta bildspal
Hos Marja Myrom Hallstensson Maja välkomnar på sin veranda.
1 Hos Marja Myrom Hallstensson Maja välkomnar på sin veranda.
Hos Marja Myrom Hallstensson Marja bjuder in till fika. På fönsterbänken akvarell  och träskulpuren
2 Hos Marja Myrom Hallstensson Marja bjuder in till fika. På fönsterbänken akvarell och träskulpuren "Spättan och skinnknutten" av Axel. Hennix.
Hos Marja Myrom Hallstensson Kristina och Marja fick snabbt kontakt.
3 Hos Marja Myrom Hallstensson Kristina och Marja fick snabbt kontakt.
Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
4 Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
5 Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
6 Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
Hos Marja Myrom Hallstensson Marjas tax gillar hennes bonad.
7 Hos Marja Myrom Hallstensson Marjas tax gillar hennes bonad.
Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
8 Hos Marja Myrom Hallstensson Bonaden har Marja broderat på i 12 år.
Hos Marja Myrom Hallstensson Marja läser en text om en av sina utställningar.
9 Hos Marja Myrom Hallstensson Marja läser en text om en av sina utställningar.
Klässbols linneväveri Bordstabletter köptes in  under besöket i Klässbols linneväveri.
10 Klässbols linneväveri Bordstabletter köptes in under besöket i Klässbols linneväveri.