160708 Dalslands kanal-resa

Ute på Bengtsbrohöljen Blåsigt på fördäck när båten går över Bengtsbrohöljen. Sjön, som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde, har en area på 1,1 kvadratkilometer och ligger 90,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Upperudsälven. Vid provfiske har bland annat abborre, bergsimpa, gers och lake fångats i sjön.ö Dalslands kanal Järnvägsbron öppnas vid första slussen i änden av Bengtsbrohöljen. Dalslands kanal Första slussen i änden av Bengtsbrohöljen. Dalslands kanal Slussportarna öppnas i första slussen i änden av Bengtsbrohöljen. Dalslands kanal Slussvakt (cyklande) och besättningsmedlem beger sig till nästa sluss., cyklande och besättningsmedlem beger sig till nästa sluss.
Dalslands kanal På väg in i sluss nr 2 Dalslands kanal Motionär med hund på väg över slussen. Dalslands kanal Kanotister väntar på att få komma in i slussen. Dalslands kanal Dalslands kanal Kanalens mest fotograferade sluss och stuga.
Dalslands kanal Kanalens mest fotograferade sluss och slussvaktstuga. Dalslands kanal Kanalens mest fotograferade sluss och stuga. Dalslands kanal Kanalens mest fotograferade sluss och stuga. Dalslands kanal Sluss vid Billingsfors Dalslands kanal Sluss vid Billingsfors
Dalslands kanal Sluss vid Billingsfors Dalslands kanal Sluss vid Billingsfors Dalslands kanal Broöppning vid slussen i Billingsfors. Dalslands kanal Kristina studerar kanalkarta under slussning vid Billingsfors. Dalslands kanal Skylt i Billingsfors men ingen teater.
Dalslands kanal Kanalen vid Billingsfors Dalslands kanal Kanalen vid Billingsfors Dalslands kanal Kanalen vid Billingsfors Dalslands kanal Sista kanalen vid Billingsfors innan Laxsjön. Dalslands kanal Broar över järnväg och landsväg öppnas inför slussningen vid Långbron i slutet av Laxsjön.
Dalslands kanal Kanalen vid Dals Långed. Dalslands kanal Kanalen vid Dals Långed. Dalslands kanal Kanalen vid Dals Långed innehåller fyra slussar. Dalslands kanal Den sista av fyra slussar vid Dals Långed. Dalslands kanal Livskraftiga växter vid kanalen genom Dals Långed.
Dalslands kanal Amazing Grace på trumpet från en missionsskuta hälsade kanalbåten när den passerade slutet av kanalen vid Dals Långed. Dalslands kanal usthus Dalslands kanal Slussen vid Mustadsfors innan sjön Råvarpen. Dalslands kanal Slussen vid Mustadsfors innan sjön Råvarpen. Dalslands kanal usthus
Dalslands kanal Slussen vid Buterud mellan Råvarpen och Håverud. Dalslands kanal En av kanalbåtens besättningsmän sliter med handdriven slussport vid Buterud. Dalslands kanal Trångt och gemytligt på kanalbåens fördäck. Dalslands kanal Lusthus vid sjön Åklången Dalslands kanal Håverud In mot mot plåtrännan och första slussen i Håverud.
Dalslands kanal Håverud På väg in i plåtrännan och första slussen i Håverud. Dalslands kanal Håverud Första slussen av fyra i Håverud. Håverud In till näst sista slussen av fyra i Håverud. Det vita huset i bakgrunden är ett vandrarhem, där vi övernattade 18 augusti 2014. Kanalväxt Svartbräken (Asplenium trichomane) på väggen i sluss vid Håverud. Växten har tidigare även kallats bergspring. Ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer mer sällsynt också i Norrland. Den växer nästan uteslutande på klippväggar, (men också murar och berghällar på urberg) där den har sin korta jordstam och täta trådrotsknippa inkilade i sprickorna. Man har kallat växter med sådant levnadssätt "petrofyter"; de har liten tillgång på näring och hushållar sparsamt med den. (Den digitala floran och Wikipedia). Håverud Kristina gör i ordning fika vid hållplatsen i Håverud i väntan på rälsbussen till Bengtsfors.
Håverud Rälsbussen till Bengtsfors opå väg in till hållplatsen i Håverud. Rälsbuss till Bengtsfors I rälsbussen (strax innan Tisselskogs station, på återväg från kanalfärden.