160709 Tresticklans naturreservat 09/07/16

Starta bildspal
Vid färjeläget i Sund Sund-Jaren är en vktig led över sjön Stoe Lee, bland annat för virkestransporterna och närheten till gränsen mot Norge. Alternativa vägar gör resan 7,5 mil…
1 Vid färjeläget i Sund Sund-Jaren är en vktig led över sjön Stoe Lee, bland annat för virkestransporterna och närheten till gränsen mot Norge. Alternativa vägar gör resan 7,5 mil längre. Sträckan är en kilometer och överfarten tar knappa 10 minuter. Det går en-två turer per timme i varje riktning. Tack vare färjeleden förkortas körsträckan mellan Bengtsfors och Halden i Norge med mer än två mil. .
Färjeleden trafikeras av den lindragna färjan Lee-Flora, som tar 21 bilar. Färjan är byggd i Smögen 1972 och drivs av ett dieselhudrauliskt system med omega-framdrift. Lee-Flora genomgick en större modernisering och ombyggnad under 2009. Sedan slutet av 1800-talet har det förekommit ransporter över leden i organiserad form. Genom Dalslands kanal har Stora Lee en farled ut till havet (Wikipedia och Trafikverket).
Smålom Smålom i tjärn intill Tresticklans naturreservat.
2 Smålom Smålom i tjärn intill Tresticklans naturreservat.
Smålom Smålom vid Tresticklans np
3 Smålom Smålom vid Tresticklans np
Start Tresticklans nationalpark Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten. Varken djur- eller växtliv är…
4 Start Tresticklans nationalpark Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten. Varken djur- eller växtliv är särskilt rikt – hällmarkstallskog är en karg naturtyp. Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område. Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär bergshällarna (Länsstyrelsen).
Tresticklans nationalpark Första del av stigen in i nationalåarken. Vår vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka mäter drygt 8 kilometer.
5 Tresticklans nationalpark Första del av stigen in i nationalåarken. Vår vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka mäter drygt 8 kilometer.
Tresticklans nationalpark Över det smala Tresticklasundet  mellan Lilla och Stora Tresticklan.
6 Tresticklans nationalpark Över det smala Tresticklasundet mellan Lilla och Stora Tresticklan.
Tresticklans nationalpark Fikarast mitt emot Snarenäste i Stora Tresticklan. Sjön har en area på 1,29 kvadratkilometer och ligger 204,3 meter över havet.
7 Tresticklans nationalpark Fikarast mitt emot Snarenäste i Stora Tresticklan. Sjön har en area på 1,29 kvadratkilometer och ligger 204,3 meter över havet.
Tresticklans nationalpark Besök på rastplatsen av skogsnätfjäril.
8 Tresticklans nationalpark Besök på rastplatsen av skogsnätfjäril.
Tresticklans nationalpark Ekspinnarlav i Tresticklans nationalpark i nordvästra Dalsland.
9 Tresticklans nationalpark Ekspinnarlav i Tresticklans nationalpark i nordvästra Dalsland.
Tresticklans nationalpark Passage i sankmarken ovan Orstjärnet
10 Tresticklans nationalpark Passage i sankmarken ovan Orstjärnet