160709 Tresticklans naturreservat

Vid färjeläget i Sund Sund-Jaren är en vktig led över sjön Stoe Lee, bland annat för virkestransporterna och närheten till gränsen mot Norge. Alternativa vägar gör resan 7,5 mil längre. Sträckan är en kilometer och överfarten tar knappa 10 minuter. Det går en-två turer per timme i varje riktning. Tack vare färjeleden förkortas körsträckan mellan Bengtsfors och Halden i Norge med mer än två mil. . Färjeleden trafikeras av den lindragna färjan Lee-Flora, som tar 21 bilar. Färjan är byggd i Smögen 1972 och drivs av ett dieselhudrauliskt system med omega-framdrift. Lee-Flora genomgick en större modernisering och ombyggnad under 2009.  Sedan slutet av 1800-talet har det förekommit ransporter över leden i organiserad form. Genom Dalslands kanal har Stora Lee en farled ut till havet (Wikipedia och Trafikverket). Smålom Smålom i tjärn intill Tresticklans naturreservat. Smålom Smålom vid Tresticklans np Start Tresticklans nationalpark Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten. Varken djur- eller växtliv är särskilt rikt – hällmarkstallskog är en karg naturtyp. Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område. Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär bergshällarna (Länsstyrelsen). Tresticklans nationalpark Första del av stigen in i nationalåarken. Vår vandring från Råbocken runt Tresticklaleden och tillbaka mäter drygt 8 kilometer.
Tresticklans nationalpark Över det smala Tresticklasundet mellan Lilla och Stora Tresticklan. Tresticklans nationalpark Fikarast mitt emot Snarenäste i Stora Tresticklan. Sjön har en area på 1,29 kvadratkilometer och ligger 204,3 meter över havet. Tresticklans nationalpark Besök på rastplatsen av skogsnätfjäril. Tresticklans nationalpark Ekspinnarlav i Tresticklans nationalpark i nordvästra Dalsland. Tresticklans nationalpark Passage i sankmarken ovan Orstjärnet
Tresticklans nationalpark Tresticklans nationalpark Stranden vid sjön Fiskelös. Tresticklans nationalpark Syd sjön Fiskelös: en av många norr–sydgående hällar i spricksjöarnas riktning. Klockljung i Tresticklans np Klockljung (Erica tetralix) i Tresticklans nationalpark, Dalsland. Arten, som är frilyst, är ganska vanlig och växer på fuktiga hedmarker, myrar och kärrkanter. Har en utpräglat västlig utbredning. blommar i juli-augusti med rosa, urnformade blommor. Blommorna sitter kvar länge efter blomningen men blir så småningom bruna och pappersartade. Fruktkapseln sitter dold av de kvarsittande blommorna (Den vituella floran). Tresticklans nationalpark
Tresticklans nationalpark Återigen över Tresticklansundet. Tresticklans nationalpark Bara några hundra meter från målet.