Not Quite i Fengersfors  Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884. Startades om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968. Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och kommun, slutgiltlig nedläggning 1978. Under tidigt nittiotal började området fyllas med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare.  Under 2000-talet har bruket i konstnärskooperativet Not Quites regi utvecklats till ett av Dalslands mest etablerade besöksmål med närmare 25 000 besökare per år. Not Quite i Fengersfors  Maskin PMI 1906–69, 1969-78, levererad av Karlstads Mekaniska Werstad, maxproduktion (1974) 15 ton tryckpapper per dygn. Ombyggd flera gånger, står här kvar på sin originalplats. Not Quite i Fengersfors  Maskin PMI 1906–69, 1969-78. Not Quite i Fengersfors  Pappersbana. Under åren 1901–1968 var Fengersfors ett kraftpappesbruk. Kraftpapaper är ett starkt (ofta brunt) emballagepapper som bland annat används till papperssäckar. Brukets specialitet var två lager kraftpapper med ett mellanlager av asfalt. Ett vattentätt papper som användes som omslagspapper eller fuktspärr i trälådor som skulle transporteras till sjöss. Oceanpapper finns att köpa än i dag med utkonkurerades till stor del under 1960-talet av polyeten (plast).1969–1978 kallade sig bruket "specialiserat finpappersbruk" och framställde huvudsakligen tryckpapper. Tillverkningen inriktades på små serier med särskilda önskemål som de större pappersbruken inte hade något intresse av. Pappersmassan köpte in från flera olika bruk (infoskylt). Not Quite i Fengersfors
Not Quite i Fengersfors  Ångmaskin och turbin som kompletterande elkraft och reserv till den köpta kraften från Håveruds kraftstastion (från 1907) ochTrollhättan kraftverk (från 1912). Ångan passerade först ångmaskinen eller ångturbinen och fortsatte sedan (med lägre tryck och tememperatur) till exempelvis torkcylindrarna på pappersmaskinen. (infoskylt i lokalen). Hos Erland och Ingrid  Kristina, Ingrid och Malin. Fängelseprästen  Fängelseprästen, träskulptur av Axel Hennix. Fängelseprästen  Fängelseprästen, träskulptur av Axel Hennix. Hos Erland och Ingrid  Tack och adjö till hela familjen.