160713 Baldersnäs herrgård

Baldersnäs herrgård  På väg till lunch i Baldersnäs herrgård.Baldersnäs ligger på en grönskande halvö i Laxsjön som ingår i Dalslands Kanal. Herrgårdens tvåhundraåriga historia har anor från de dalsländska järnbruken.Här bodde bl a "Kongen på Dal" och bruksherren Carl Fredrik Waern. Hans intresse för engelsk parkkultur präglar halvön än i dag. Baldersnäs herrgård  Efter lunch i Baldersnäs herrgård. Baldersnäs herrgård  Parken bakom Baldersnäs herrgård. Alpmarton vid Baldersnäs herrgård  Alpmartorn (Eryngium alpinum) – Blue Star. Martorn (Eryngium maritimum)  var tidigare en eftertraktad prydnad, och hotades därför av utrotning genom plockning. Numera är arten klassad som starkt hotad i Artdatabankens rödlista. Martorn har fått ett åtgärdsprogram som syftar till att samordna de insatser som behövs för att martorn ska kunna överleva i Sverige. Arten växer enbart på sandiga havsstränder, på Gotland främst på Gotska Sandön. Antikens läkare lovordade martorn och tillskrev växten en lång rad dygder, men av dessa är det i dag huvudsakligen de aptitretande och urindrivande egenskaperna som är allmänt erkända. Baldersnäs herrgård  Stjärnflocka (Astrantia major). Blommar från juni till augusti med små, vita eller rödlätta blommor.  Även kallad Linnés döttrar eller Linnés fröknar och mormors brosch. Den har också kallats stjärnfloka, alltså utan c, och då har vi nära till loka. Man tänker kanske inte alltid på att den tillhör Apiaceae, familjen selleriväxter, eller flockblommiga som man sa förut. Inte bara ilikhet med selleri, utan även med morot, hundkäx, jätteloka, kvanne osv. Är en art i familjen flockblommiga växter som förekommer naturligt i centrala, östra och södra Europa. Stjärnflocka har funnits länge i svenska trädgårdar. Den valdes av Perennagruppen (som är en sammanslutning av Sveriges perennaodlare inom GRO, Gröna Näringens Riksorganisation) till årets perenn 2005. (Den virtuella floran, Wkipedia, mfl).
Baldersnäs herrgård  Hemslöjd av hög kvalitet säljs i en före detta magasinbyggnad vid Baldersnäs herrgård.