Stora Karlsö 2014Stora Karlsö är en ö i Gotlands kommun i Gotlands län, belägen cirka sex kilometer utanför Gotlands västkust. Ön tillhör Eksta socken. Den sträcker sig 1,5 km i nordsydlig riktning och 2 km i östvästlig. Den är ett naturreservat och ön är, näst efter Yellowstone National Park i USA, världens äldsta naturskyddade område. Ön är rik på udda sevärdheter.
Stora Karlsö är bland annat känd för sitt rika fågelliv och många orkidéer. Båtförbindelse till ön går från Klintehamn mellan maj och september. På ön finns restaurang, vandrarhem och möjlighet att övernatta i den gamla fyrbyn (Wikipedia).
Ejderfamilj i vågorna vid Stora Karlsö hamn 14052826 Fyrplatsen på Stora Karlsö 14052861 Grottan Stora Förvar på Stora Karlssö 1405284 Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö 1405289 Ladusvala på Stora Karlsö 14052860
Lilla Karlsö passeras på väg mot Stora Karlsö 14052816 Sankt Pers nycklar på Stora Karlsö 14052841 Skogshare på Stora Karlsö 14052833 Stora Karlsö 14052838 Svartbräken i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö 1405287
Tordmule  på Stora Karlsö 14052867 Fyren på Stora Karlsö kl 2140 140528148 Hämpling hona på Stora Karlsö 140529167 Sillgrissla utanför Stora Karlsö 14052894 Sillgrisslor på Stora Karlsö 140528118
Sillgrisslor utanför Stora Karlsö 14052889 Stora Karlsö 140528116 Stora Karlsö 140528123 Svärta över Stora Karlsö 140529170 Tordmule  på Stora Karlsö 14052868
Tordmule  på Stora Karlsö 14052869 Tordmule  på Stora Karlsö 14052871 Tordmule  på Stora Karlsö 14052874 Tordmule utanför Stora Karlsö 140528108 Eiderhona ruvande på Stora Karlsö 140529251
Enkelfoting på Stora Karlsö 14052934 Krutbrännare på Stora Karlsö 14052928 Mindre korsnäbb på Stora Karlsö 140529210 Mindre korsnäbb på Stora Karlsö 140529215 Mindre korsnäbb på Stora Karlsö 140529222
Silltrut vid Stora Karlsö 140529183 Silltrut över Stora Karlsö 140529185 Svärtor över Stora Karlsö 140529239 Sånglärka på Stora Karlsö 140529244 Fyrplatsen på Stora Karlsö 14052937
Sånglärka på Stora Karlsö 140529288 Adam och Eva på Stora Karlsö 14052943 Adam och Eva på Stora Karlsö 14052953 Bofink på Stora Karlsö 140529303 Fjärilslarv på Stora Karlsö 14052916
Föryngringsbågen på Stora Karlsö 14052956 Gråtrut utanför Stora Karlsö 140529379 Grönfink på Stora Karlsö 140529308 Inger studerar floran 14052952 Storskarvar utanför Stora Karlsö 140529374
Storspov över Stora Karlsö 140529345 Storspov över Stora Karlsö 140529346 Storspov över Stora Karlsö 140529370 Storspov över Stora Karlsö 140529371 Storspov över Stora Karlsö 140529372
Sånglärka på Stora Karlsö 140529285 Törnskata på Stora Karlsö 140529293 Eiderhona med ungar vid Stora Karlsö 140529418 Eiderhonor på Stora Karlsö 14052915 Eidrars kvällsputsning på Stora Karlsö14052919
Kråkunge på Stora Karlsö 14053030 Lundsångare på Stora Karlsö 140529433 Lundsångare på Stora Karlsö 140529434 140529436 Lundsångare på Stora Karlsö 140529434 140529442 Sillgrisslehylla på Stora Karlsö 14052962
Silvertärna vid Stora Karlsö 140529388 Solnedgång vid Stora Karlsö 14052964 Stora Karlsö 1405291 Stora Karlsö 14052961 Dunge med ramslök på Stora Karlsö 14053021
Eiderhona hämtar in unge på Stora Karlsö 14053053 Gråtrut-skär vid Stora Karlsö 14053047 Håkan Elmqvist visar fossiler på Stora Karlsö 14053019 Kuling vid Stora Karlsö 14053057 Ruvande gråtrut på Stora Karlsö 14053039
Sen kväll vid fågelberget Stora Karlsö 14052923 Sillgrisslor utanför Stora Karlsö 14053056 Småskrake över vågorna vid Stora Karlsö 14053054 Småskrakehane vid Stora Karlsö 14053038 Storskarvarnas koloni på skär vid Stora Karlsö 14053034
Storskarvarnas koloni på Stora Karlsö 14053031 Strandskata på Stora Karlsö 14052921 Fältsippa på Stora Karlsö 14053085 Gulsparv på Stora Karlsö 140530110 Gulsparv på Stora Karlsö 140530111
Härmsångare på Stora Karlsö 1405301 Härmsångare på Stora Karlsö 14053079 Lövsångare på Stora Karlsö 14053098 Skogshare på Stora Karlsö 14053099 Stare vid sitt boträd på Stora Karlsö 14053062
Stendrake på Stora Karlsö 14053022 Törnsångare på Stora Karlsö 140530126 Törnsångare på Stora Karlsö 140530133 Växtbestämning på Stora Karlsö 14053026 Ängsnycklar på Stora Karlsö 140530102
Fiskögeperspektiv runt fyren 140531152 Fiskögeperspektiv runt fyren 140531156 Fiskögeperspektiv vid fyren 140531161 Fiskögeperspektiv vid fyren 140531167 Fågeklippa på Stora Karlsö med tormullor och sillgrisslor 140530140
Klippkäft på Stora Karlsö 140530149 Kristina och Kristina på -Strandvägen- på Stora Karlsö. 140530143 Lövsångare på Stora Karlsö 140531257 Skogshare utanför vårt härbärge på Stora Karlsö 14053068 Skogshare utanför vårt härbärge på Stora Karlsö 140530147
Thordmule på skär vid Stora Karlsö 140530144 Törnsångare på Stora Karlsö 140530139 Bofink, hona, på Stora Karlsö 140531200 Fiskögeperspektiv runt fyren 140531167 Grönfink på Stora Karlsö 140531201
Småskrake, hane, vid Stora Karlsö 140531192 Småskrake, hane, vid Stora Karlsö 140531194 Stora Karlsö intill hamnviken 140530150 Bofink hona 140531210 Bofink hona 140531212
Fiskögeperspektiv nedanför fyren 140531179 Hussvala på Stora Karlsö 140531215 Hämpling på Stora Karlsö 140531232 Ladusvala på Stora Karlsö 140531247 Ladusvala på Stora Karlsö 140531249
Tordmule i kontemplation 140531238 Tordmule på Stora Karlsö 140531234 Tordmule på Stora Karlsö 140531235 Törnsångare på Stora Karlsö 140531221 Törnsångare på Stora Karlsö 140531224
Fika ovanför fågelberget på Stora Karlsö 14053176 Fyren på Stora Karlsö 14053173 Fyren på Stora Karlsö 140531296 Sillgrisslor parar sig (varav en ringvia) på klipphylla på Stora Karlsö 140531287 Sillgrisslor på Stora Karlsö - t h ringvia 140531308
Sillgrisslor på Stora Karlsö 140531268 Sillgrisslor på Stora Karlsö 140531273 Sillgrisslor på Stora Karlsö 140531280 Sillgrisslor på Stora Karlsö efter parningsakten 140531287 140531288 Stora Karlsö västra udden 14053174
Törnsångare på Stora Karlsö 140531259 Fyrplatsen på Stora Karlsö 140531309 Hämpling på Stora Karlsö 1406016 Sillgrissla med lucism på Stora Karlsö 1405311 Silvertärna på Stora Karlsö 14060113
Spindelväv på Stora Karlsö 14060110 Stora Karlsö kl 2150 1405315 Svanfamilj viod bryggan på Stora Karlsö 14053127 Svärta vid Stora Karlsö 140531312 Svärtor vid Stora Karlsö 140531316
Tidig morgon på Stora Karlsö 1406019 Tordmule vid Stora Karlsö 14060115 Törnsångare på Stora Karlsö 1406017 Törnsångare på Stora Karlsö 1406018 Törnsångare på Stora Karlsö 14060111
Grönfink på Stora Karlsö 14060129 Storskrakar vid Stora Karlsö 14060123 Större strandpipare på Stora Karlsö 14060119 Småskrakar vid Stora Karlsö 140529262 Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529253  Småskrake, Mergus serrator, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen dykänder. Den är 52–58 cm lång. Hanen är grå, vit och svart med brunfläckat bröst och mörkt grönglänsande huvud, honan grå med ljusbrunt huvud. Båda könen har nacktofs. Arten häckar vid kuster och inlandsvatten i fjäll- och tajgabältet på norra halvklotet, i Sverige mest i Norrland men lokalt söderut till Skåne. (Nationalencykliopedin)
Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529255 Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529257 Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529258 Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529259 Småskrakefajt vid Stora Karlsö 140529260