Stora Karlsö 2014

Stora Karlsö är en ö i Gotlands kommun i Gotlands län, belägen cirka sex kilometer utanför Gotlands västkust. Ön tillhör Eksta socken. Den sträcker sig 1,5 km i nordsydlig riktning och 2 km i östvästlig. Den är ett naturreservat och ön är, näst efter Yellowstone National Park i USA, världens äldsta naturskyddade område. Ön är rik på udda sevärdheter. Stora Karlsö är bland annat känd för sitt rika fågelliv och många orkidéer. Båtförbindelse till ön går från Klintehamn mellan maj och september. På ön finns restaurang, vandrarhem och möjlighet att övernatta i den gamla fyrbyn (Wikipedia).
Starta bildspal