Hälleskogsbrännan 2017

Fika vid starten
Myskanka
Trädkrypare
Trädkrypare
Trädkrypare
Förkolnad stubbe
Brandspår
Brandspår
Brandspår
Brandspår
Spillkråka
Brandspår
Brandspår
Björnmossa
Bofinkhona
Bofink
Brandspår
Brandspår
Nyplanterad ek
Helveteskullen
Helveteskullen
Brandspår
Brandspår
Brandspår
Spirande grönska
Brandspår
Förkolnade stockar
Rotskelett
Fallen tall
Brandholme i Märrsjön
Fika vid Märrsjön
Holme i Märrsjön
Kricka i Märrsjön
Kricka i Märrsjön
Krickor i Märrsjön
Kricka i Märrsjön
Krickor i Märrsjön
Gulärla
Gulärla
Gulärla
Gulärla
Signalkräfta
Brandspår
Återtåg i brandskogen
Genom björkallé
Kattspaning
Myskankor