Mellanfjärden juli 2016

Fika i Brittas café Vi fikade i Brittas café vid Hamrångefjärden, goda bakverk i 50-talsmiljö. Fika i Brittas café 160729-2 Fika i Brittas café 160729-4 Fika i Brittas café Kristina studerar kokbok från 50-talet i Brittas café. Fika i Brittas café Vi fikade i Brittas café vid Hamrångefjärden, goda bakverk i 50-talsmiljö.
Hos Alice och Leffe Kökshörnet med i bakgrunden canvastavlan från mitt foto. Rallarros Mjölke, mjölkört eller rallarros (Chamerion angustifolium) är en flerårig ört i familjen dunörtsväxter. Namnen mjölke och mjölkört kommer av att växten har antagits befordra mjölkavsöndringen hos kor (Wikipedia). Hallonplockning Kristina plockar hallon vid stugan vid Grönviksvägen. Vid bryggan i Mellanfjärden Dags för ombordstigning på båten ut till Jättholmarna. Kartsudie ombord Alice och Kristina studerar kartan över Jättholmrna.
Fågelskär Storskrakar på skär utanför Jättholmarna. Guideinformation Guiden Mikael Hammar informerar om det förestående besöket på Jättholmarna. Fågelflykt Storskarvar och storskrakar flyr från sitt skär utanför Jättholmarna. Framme vid Jättholmarna Debarkering i hamnen vid Jättholmarna. Info inför vandringen Mikale Hammar informerar om vad som komma skall.
Vandring Här låg förut en gård vid en havsvik som numera är skogsmark. Fisktärnor En adult fisktärna och tre juvenil på sten vid Jättholmarna, Mellanfjärden. Stenig strand Under vandringen på Jättholmarna måste vi ta oss över en mycket stenig strandkant. Besök på Jättholmarna 160730-12 Fågelsten och säl Fisktärnor på sten vid Jättholmarna. En säl dyker upp till vänster om stenen.
Högsta punkten på Jättholmarna 26 meter över havet är högsta punkten på Jättholmarna, ett klapperstenfält med bland annat en "tomtning". Fornlämning Rester av en tomtning på Jättholmarna. Tomtning är en arkeologisk term som före 1974 användes som synonym till husgrund. Enligt Riksantikvarieämbetets nuvarande definition är en tomtning en "lämning efter byggnad i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta". Termen används för lämningar efter strandnära byggnader i maritim miljö. Skillnaden mellan husgrund och tomtning är att i en tomtning har marken använts som golv. Tomtningar är en fornlämningstyp som är särskilt vanlig längs Norrlandskusten. De består av sten och är oftast rektangulära men ibland runda. Tomtningarna anses vara lämningar efter enkla kojor som använts i samband med fiske och fångst. För det mesta uppträder de i grupper, ofta i klapperstensfält. Arkeologen Noel Broadbent menar sig ha funnit belägg för att tomtningarna användes av kustsamer (Wikipedia mfl). Korvgrillning Alice och Leffe grillar korv på sandstranden vid Gammelhamn. Korvgrillning Korvgrillning på sandstranden vid Gammelhamn på Jättholmarna. Skål Leffe på sandstranden vid Gammelhamn på Jättholmarna.