180531 Björkogsnäs 31/05/18

Starta bildspel
Blåklocka
Blåklocka i Björkogsnäs naturreservat .
Smörboll
Smörbollar (Trollius europaeus) i Björskogsnäs naturreservat .
Smörboll
Smörboll (Trollius europaeus) i Björskogsnäs naturreservat .
Björskogsnäs naturreservat
Blommande äng i Björskogsnäs naturreservat.
Guckusko
Den uppblåsta läppen/toffeln fungerar som ett tillfälligt fängelse för besökande insekter, vilka vid sina ansträngningar att ta sig ut pollinerar blomman; som…
Guckusko
Guckusko och skogsnäva i Björkogsnäs naturreservat.
Guckusko i slutfasen
Guckusko i Björkogsnäs naturreservat, nästan utblommad redan i slutet av maj.