180531 Knuthöjdsmossen 31/05/18

Starta bildspel
Knuthöjdsmossen
Göl i Knuthöjdsmossen, som framför allt är känd som häckningsplats för smålom, som gärna bygger sitt bo vid gölarna inom reservatet. Där finns det inte så…
Rullstolsvänlig stig
Nästa halva rundslingan i Knutöjdsmossen är handikappanpassad.
Myrtrollslända
Myrtrollslända, hane, (Leucorrhinia dubia), även kallad mindre kärrtrollslända, i Knuthöjdsmossen.
Snatterand
Snatterand, hona, i en av gölarna i Knuthöjdsmossen.
Snatterand
Snatterand, hona, i en av gölarna i Knuthöjdsmossen.
Fiskmås
Fiskmås över göl i Knuthöjdsmossen.
Smålom
Ruvande smålom i en av gölarna i Knuthöjdsmossen.
Smålom
Smålom, hane, i en av gölarna i Knuthöjdsmossen.
Skvattram
Skvattram (Rhododendron tomentosum) i Knuthöjdsmossen.
Prydlig pärlemorfjäril
Prydlig pärlemorfjäril ( Boloria euphrosynel) i Knuthöjdsmossen. Larven lever på och äter av framför allt olika arter i violsläktet men även odon och skvattram.