2004 Fredrikshavn

04061 I båten mot Sjömagasinet 040618 Avfärd från Lilla Bommen 040618 Hummern är serverad 040618 I taxi över Strängnäsbron 040618 Kul läsning på färjan
040618 Rastlöst på bussrasten 040618 Spar hotell i Gårda 040618 Tisfördriv på bussen 040619 Affärsgata i Fredrikshavn 040619 I väntan på avfärd
040619 Ostköp i Fredrikshavn