2013 Runde, Norge

Annalisa ler överseende mot fotografen Balettsprång Annalisa och Kristina på Gardemoen Bergskreva innanför Storevika Blommor och vågor vid Storevika
Blommor och vågor vid Storevika Brottsjöar vid Storevika Blåklockor vid Mågasneset Dags för den andra båtturen Blåsigt i utflyktsbåten
Blånande berg Borrtorn bogseras Eider (Common eider) med unge Brottsjöar vid Storevika Fajt om käket utanför Christineborg
Drillsnäppa (Common sandpiper) Drillsnäppa Flygande frukost-3 Flygande frukost Fingeborgsblomma (Digitalis)
Emma och truten-6 Tack för käket Ejder med unge Ejdrar på skär Fokus på Göran Forsberg Dykande havssula (montage)
Emma i focus Fiskmås Fiskmås i Hareid Fiskmås (Common gull) Gravänder (Common shelduck)
Gravand (Common shelduck) med ungar Fårläger Gravand (Common shelduck) med ungar Gravänder i vila Färdigfikad Arne på Gardemoen
Fårtrio ovanför Christineborg Fågelskådarna till sjöss Frukost på däcket-5 Fotolektion på bilfärjan Glupsk gråtrut
Fyrudden på Runde Fotolektion på bildäcket Frukost på däcket-4 Frukost på däcket - Tack och adjö Frukost på däcket-1
Göran instruerar Mats i orkidéfotografering Gråtrutar (European herring gull) vid Gököysvika Gråtrut landar i böljorna Gråhäger Gråtrut äter frukost på däcket
Havssula (Northern gannert) 3 K Havssula överflygande Gråtrutstim Havssula dykande Gråtrutar anfaller
Havssula (Nothern gannert) 2K Havssula (Nothern gannert) 4 Gråtrut Havssula Havssula (Northern gannert) 2
Havssula (Nothern gannert) dykande Havssula (Northern gannert) 3 Korpungar (Common raven) Kråkor (Hooded crow) Kuling i Rundasundet
Kristina på höjden vid Storevika Havstrut (Great black-backed gull) Hotellet Christineborg Kustlabb (Artic Skua) Jungfru Maria nycklar (Dactylorhiza maculata)
Havstrutar (Great black-backed gull) Kustlabb (Artic Skua) och mås Havsutter nedanför hotellet Kriistina, Mona och Göran på bildäcket I färjekön i Hareid
I kön till boarding i Ålesund Havsörn (white-tailed eagle) 2 Klart för landning Lunnefågel startberedd Lunnefågel på klippavsats
Lavbemängda klippor vid Storevika Lunnefågel flyger in Mellan Töyrane och Runde Lunnefågel flyger iväg Måsfölje efter båten
Lunnefågel-3 Lek vid höjden intill Storevika Kvällsvy mot Tjeldefjöra 1 Lunnefågel (Atlantic puffin)-1 Lunnefågel-4
Käk i luften Lunnefågel (Atlantic puffin) Kvällsvy mot Tjeldefjöra Mot slutet av Göksöymyrane Skärpiplärka  juvenil
Rundebrua Plums ner i vattnet Skeppare Johan informerar Obsgenomgång med Gigi Skymning över Gököysvika
På väg mot lunnefågelskådningen Peter plåtar Lunnefåglar Foto Arne Isven Måsunge i Hareid Samtal på färjan till Sulesund Nordost Runde i styv kuling
Pifinkfink och galjonsfigur Silltrut (Lesser black-backed gull) Peter och Göran. Foto Arne Isven Sjöorrar Skärpiplärka med larver
Skärpiplärka Skärpiplärka (Rock pipit) Skärpiplärka med näbben full Storlabb (Great skua) från sidan Storlabb (Great skua) varnande i rede
Skärpiplärka juvenil Stenskvätta juvenil Storlabb (Great skua) varnande i redet Storlabb (Great skua) profil i rede Storlabb
Skådande från bildäck Storlabb (Great skua) dykande Storlabb (Great skua) flygande Storlabb (Great skua) vingprofil Storlabb (Great skua) rakt på
Storlabb (Great skua) planande Stormfågel (Nothern fulmar) Stormfågel Stormfåglar (Nothern fulmar) Stormfågel i rede
Stormfågel ruvande Storspov Storspov (Eurasian curlew) Strandskata (Eurasian oystercatcher) på klippa Strandskata (Eurasian oystercatcher)
Strandskator (Eurasian oystercatcher) Strandskata (Eurasian oystercatcher) Strandskata Strandglim (Silene uniflora) Storevika Strandvänderot (Valeriana salina) vid Storevika
Strandvänderot vid Storevika Styv kuling i Storevika Toppskarvar på skär Toppskarv över upprört hav Toppskarv på klippa
Tobisgrissla (Black guillemot) Säl utanför Runde Toppskarvar och en fiskmås Säl vid skär utanför Runde Strandskata vid skär
Tobisgrissla Toppskarv Tobisgrisslor Tobisgrissla (Black guillemot) flygande Trutsamling i vattnet
Trutattack Tretåig mås (Black-legged kittiwake) i Hareid Tretåig mås (Black-legged kittiwake) Uppför vägen mot lunnefågelskådningen Turbåten embarkeras
Toppskarvar på sten i Storevika Toppskarvar uppe på skär Udden intill Christineborg Tunnel på väg till Vigra flpl Trollingfiske utanför Runde
Tordmule med fisk Tretåig måshane (Black-legged kittiwake) Tretåig mås i Hareid Tretåig mås Vy mot Rundebron
Vy från Måganeset Vänslande fiskmåsar Vid Göksöytunneln Vindpinade skådare vid Rundasundet Väntan på bussavgång till Arlanda
Ängspiplärka i ljung Vy mot fyrudden Vy från vägen vid Göksöytunneln Ängspiplärka Väntan i Hareid på bilfärjan
Ängspiplärka på tistlar Vänslande fiskmåsar Över Göksöymyrane mot lunnefåglarna Väntan i Ålesunds flpl på ombordstigning Ängspiplärka
Över Göksöymyrane