2014 Helsingfors januari

2030 Fika på Gabriella Spelintroduktion 140109–211239 Spelet börjar 140109–211351 Annalisa satsar 140109–211923 Undergörande kräm i taxfree 140109–212955
Väntan på caféöppnande 140110–072243 Frukost på Gabriella 140110–074853 Sveaborg passeras 140110–095350 Gustavssvärdssundet vid Sveaborg 140110– 095428-Edit Spårvgnen till "stenkyrkan"  10 januari Spårvagn till "stenkyrkan"
Tempelplatsens kyrka 140110–110945  10 janari Tempelplatsens kyrka Arne i Tempelplatsens kyrka 140110–110955  10 janari Tempelplatsens kyrka Tempelplatsens kyrka 140110–112855  10 janari Tempelplatsens kyrka Lunch i restarurang Juuri 140110–123052  10 januari Lunch i restarurang Juuri Toffelprovning i Stockmans 140110–134459  10 januari Toffelprovning i Stockmans
Fika i Fazers café 140110–144810  Fika i Fazers café Utanför Tynningö 140111–095339 Utanför Tynningö 140111–095442