Fåglar i Tanzania

21—25/12/14
Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania
1 Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania
Afrikansk ibisstork i Ruaha river
2 Afrikansk ibisstork i Ruaha river
Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania Afrikansk ibisstork (Mycteria ibis) är en mellanstor stork som lever i Afrika. Denna mellanstora vita stork mäter i snitt 95 till 105 cm på längden och har ett...
3 Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania Afrikansk ibisstork (Mycteria ibis) är en mellanstor stork som lever i Afrika. Denna mellanstora vita stork mäter i snitt 95 till 105 cm på längden och har ett vingspann på 150 till 165 cm. Den skiljs lättast från vit stork på sin kraftiga gula näbb och i flykten på sin svarta stjärt. Näbben är mycket känslig i spetsen. Vid födosök för ibisstorkar näbben från sida till sida i vattnet. När näbben kommer i kontakt med små bytesdjur slår den snabbt igen. Ibisstorkar kan samarbeta för att driva fram grodor och småfisk i våtmarksområden (Nationalencyklopedin och Wikipedia).
Afrikansk ibisstork nedanför Ruaha River-bridge
4 Afrikansk ibisstork nedanför Ruaha River-bridge
Afrikansk ibisstork och gråhäger i Ruhahafloden, Tanzania Storken skuggar vattnet med vingen för att se fisken
5 Afrikansk ibisstork och gråhäger i Ruhahafloden, Tanzania Storken skuggar vattnet med vingen för att se fisken
Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania
6 Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania
Afrikansk ibisstork-flock över Ruaha river
7 Afrikansk ibisstork-flock över Ruaha river
Askstare, Ruaha np i Tanzania
8 Askstare, Ruaha np i Tanzania
Askstare, Ruaha np i Tanzania Askstare (Lamproornis unicolor) vid lunchbordet i Ruaha River Lodge, Tanzania
9 Askstare, Ruaha np i Tanzania Askstare (Lamproornis unicolor) vid lunchbordet i Ruaha River Lodge, Tanzania
Barkindad turako i Ruaho np i Tanzania Barkindad turako (Corythaixoides personatus) är en fågel i familjen turakoer inom ordningen gökfåglar
10 Barkindad turako i Ruaho np i Tanzania Barkindad turako (Corythaixoides personatus) är en fågel i familjen turakoer inom ordningen gökfåglar