Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania Afrikansk ibisstork i Ruaha river Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania Afrikansk ibisstork (Mycteria ibis) är en mellanstor stork som lever i Afrika. Denna mellanstora vita stork mäter i snitt 95 till 105 cm på längden och har ett vingspann på 150 till 165 cm. Den skiljs lättast från vit stork på sin kraftiga gula näbb och i flykten på sin svarta stjärt. Näbben är mycket känslig i spetsen. Vid födosök för ibisstorkar näbben från sida till sida i vattnet. När näbben kommer i kontakt med små bytesdjur slår den snabbt igen. Ibisstorkar kan samarbeta för att driva fram grodor och småfisk i våtmarksområden (Nationalencyklopedin och Wikipedia). Afrikansk ibisstork nedanför Ruaha River-bridge Afrikansk ibisstork och gråhäger i Ruhahafloden, Tanzania Storken skuggar vattnet med vingen för att se fisken
Afrikansk ibisstork i Ruhahafloden, Tanzania Afrikansk ibisstork-flock över Ruaha river Askstare, Ruaha np i Tanzania Askstare, Ruaha np i Tanzania Askstare (Lamproornis unicolor) vid lunchbordet i Ruaha River Lodge, Tanzania Barkindad turako i Ruaho np i Tanzania Barkindad turako (Corythaixoides personatus) är en fågel i familjen turakoer inom ordningen gökfåglar
Biätare i Ruaha np, Tanzania Biätare (Merops apiaster) är en slank och färggrann fågel som tillhör familjen biätare (Meropidae). Biätaren blir upp till 27–29 centimeter lång, inklusive de två långa mellersta stjärtfjädrarna. Den har bruna och gula delar på ovansidan, gröna vingar och svart näbb. Könen är lika. Lätet är ett drillande ljud. Den häckar i södra Europa och i delar av norra Afrika och västra Indien. Den är flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika (eller nordvästra Indien för asiatiska fåglar). Den förekommer ibland på våren norr om sitt egentliga utbredningsområde och kan emellanåt häcka i nordvästra Europa. Den har häckat i Sverige enstaka gånger (Wikipedia). Biätare i Ruaha np, Tanzania Biätare (Merops apiaster) är en slank och färggrann fågel som tillhör familjen biätare (Meropidae). Biätaren blir upp till 27–29 centimeter lång, inklusive de två långa mellersta stjärtfjädrarna. Den har bruna och gula delar på ovansidan, gröna vingar och svart näbb. Könen är lika. Lätet är ett drillande ljud. Den häckar i södra Europa och i delar av norra Afrika och västra Indien. Den är flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika (eller nordvästra Indien för asiatiska fåglar). Den förekommer ibland på våren norr om sitt egentliga utbredningsområde och kan emellanåt häcka i nordvästra Europa. Den har häckat i Sverige enstaka gånger (Wikipedia). Biätare i Ruaha np, Tanzania Biätare (Merops apiaster) är en slank och färggrann fågel som tillhör familjen biätare (Meropidae). Biätaren blir upp till 27–29 centimeter lång, inklusive de två långa mellersta stjärtfjädrarna. Den har bruna och gula delar på ovansidan, gröna vingar och svart näbb. Könen är lika. Lätet är ett drillande ljud. Den häckar i södra Europa och i delar av norra Afrika och västra Indien. Den är flyttfågel och övervintrar i tropiska Afrika (eller nordvästra Indien för asiatiska fåglar). Den förekommer ibland på våren norr om sitt egentliga utbredningsområde och kan emellanåt häcka i nordvästra Europa. Den har häckat i Sverige enstaka gånger (Wikipedia). Blodnäbbsvävare & lillabröstad blåkråka i Ruaha np, Tanzan Blodnäbbsvävare (Quelea quelea) tillhör vävarfamiljen Ploceidae, och förekommer i Subsahariska Afrika. Den är världens mest talrika fågel i vilt tillstånd, med ett uppskattat bestånd på 1,5 miljarder vuxna fåglar Wikipedia. Blåkråka i Ruaha np, Tanzania
Blåkråka i Ruaha np, Tanzania Blåkråka i Ruaha np, Tanzania Blåkråka (Coracias garrulus) Blåkråkan är en flyttfågel som häckar i norra Afrika, södra och sydöstra Europa, Mellanöstern och österut till sydvästra Sibirien och Centralasien. Sin nordligaste förekomst har den vid Finska viken och vid sjön Ladoga i Ryssland. Den övervintrar över stora delar av subsahariska Afrika med en majoritet i östra Afrika. Den flyttar till sina vinterkvarter i augusti-september, ibland in i oktober, och återkommer till sina häckningsområden i april-maj (Wikipedia)- Brokärla vid Ruaha river i Tnzania Brokärla (Motacilla aguimp) är en fågel i familjen piplärkor och ärlor. Brokärla vid Ruaha river, Tanzania Brokärla vid Ruhaha River, Tanzania Brokärla (Motacilla aguimp) är en fågel i familjen piplärkor
Drillsnäppa i Mikumi nationalpark, Tanzania Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) är en eurasisk vadare inom familjen snäppor. Flyttfågel som häckar över stora delar av Europa och Asien. Den övervintrar i Afrika, södra Asien och Australasien. Drillsnäppa i Mikumi nationalpark, Tanzania Drillsnäppa i flodhästdammen i i Mikumi nationalpark, Tanzania Drillsnäppa på språng vid Ruahafloden, Tanzania Dvärgbiätare i Ruaha np, Tanzania Dvärgbiätare (Merops pusillus) är en relativt vanlig afrikansk biätare. Den är övervägande grön och som namnet antyder betydligt mindre än de flesta andra arter i familjen. Denna art ses ofta sitta tillsammans på detta sätt för att övernatta eller ta skydd mot dåligt väder. Biätare (Meropidae), familj blåkråkartade fåglar med 24 arter i varma områden från Sydeuropa och Afrika österut till Australien. De är mycket slanka, 17–35 cm långa, vackert färgade fåglar, ofta med grönt som grundfärg. De jagar flygande insekter, framför allt honungsbin. Biätare häckar i kolonier och bygger bon genom att gräva gångar i sandtag och strandbrinkar. Fjällhuvad skäggfink i Ruaha np, Tanzania Fjällhuvad skäggfink (Sporopipes frontalis emini) är en fågel i familjen vävare.
Gapnässtork i Mikumi np, Tanzania Afrikansk gapnäbbstork (Anastomus lamelligerus) är en fågel i familjen storkar. Grässångare i Mikumi nationalpark, Tanzania Grässångare i Mikumi np, Tanzania Grässångare (Cisticola juncidis) är en sångare med ett mycket stort utbredningsområde i varmt klimat. Arten häckar i södra Europa, Afrika (förutom i öken- och regnskogsområden), i södra Asien och så långt söderut som till norra Australien. Den är till största en stannfågel men vissa sydostasiatiska populationer flyttar söderut till varmare områden på vintern. Grässångaren är den enda arten inom släktet Cisticola som häckar i Europa och den observeras sällsynt i norra Europa, och då oftast på våren. Dess europeiska utbredningsområde är under expansion men de norra populationerna är mycket känsliga för hårda vintrar.i slättlandskap med högt gräs (Wikipedia). Gråfiskare dyker över Ruaha River Gråfiskare dyker över Ruaha River
Gråfiskare dyker över Ruaha River Gråfiskare spanar vid Ruahafloden Gråfiskare spanar vid Ruahafloden Gråfiskare vid Ruahafloden Gråfiskare (Ceryle rudis) är en vattenkungsfiskare och återfinns över ett stort utbredningsområde i Afrika och Asien. Dess svartvita fjäderdräkt, tofs och vana att ryttla över stilla sjöar och floder innan den dyker efter småfisk gör att den är lätt att känna igen. Tillhör familjen vattenkungsfiskare (Cerylidae) och placeras där i det egna släktet Ceryle. Länge trodde man att gråfiskaren härstammade från en förfader av de amerikanska släktet Chloroceryle som korsat Atlanten för ungefär 1 miljon år sedan. En senare studie indikerar istället att gråfiskaren och släktet Chloroceryle härstammar från en gemensam art från Gamla världen Gråfiskare vid Ruahafloden Gråryggad grässångare i Ruaha np Den grå-ryggade camaroptera (Camaroptera brevicaudata) är en liten fågel i familjen grässångare. Den förekommer i Afrika söder om Sahara. Nya studier tyder på denna art och grönryggad camaroptera kan vara samma art (Wikipedia).
Gråsparv i Iringa, Tanzania Gråsparv (Passer domesticus) Grönbena i Ruaha-floden, Tanzania Grönbena (Tringa glareola) är en liten vadarfågel som tillhör familjen snäppor. Grönbenan är en utpräglad flyttfågel som häckar från norra Europa till östra Asien. Den övervintrar i södra Afrika, södra och sydöstra Asien och i Australien. I Sverige häckande grönbenor övervintrar i tropiska Afrika. Under flytten uppträder den ofta i mindre flockar vid våtmarker och kustområden. Den blir 20–22 cm lång, är grå- och brunspräcklig med vit buk och övergump och har blekt gröngula ben. Arten livnär sig främst av vattenlevande insekter, men även av andra insekter, små kräftdjur, växtdelar och frön Naionalencyklopedin & Wikipedia). Grönbena i Ruaha-floden Grönbena i Ruahafloden, Tanzania Grönbena på klippa vid Ruaha-floden
Gulstrupig sporrpiplärka i Mikumi, Tanzania Gulstrupig sporrpiplärka (Macronyx croceus) tillhör familjen piplärkor och ärlor inom ordningen tättingar. Finns i större gräsmarksområden i Afrika söder om Sahara (Wikipedia). Gycklarörn, ungfågel, över Ruaha np i Tanzania Gycklarörn (Terathopius ecaudatus), bateleur, art i familjen hökfåglar. Den blir 80–85 cm lång och har ett vingspann på 170–180 cm. Den är mycket brokigt färgad, har svart kropp med rödbrun rygg och stjärt (rygg och stjärt grågula hos en underart) samt vita till gråvita vingar med kontrasterande svarta pennor. Stjärten är mycket kort, vilket ger arten en säregen silhuett. Gycklarörn utför mycket avancerade, snabba flyguppvisningar (som givit fågeln dess namn) och attackerar ofta andra rovfåglar för att ta ifrån dem deras byten. Den jagar också själv en mängd olika bytesdjur, bl.a. dikdikar, pärlhöns och ormar, och tar gärna för sig vid kadaver. Gycklarörn förekommer i öppna savannområden i större delen av tropiska Afrika (Nationalencyklopedin & Wikipedia). Hadadaibis i Ruhaha np, Tanzania Hadadaibis i Ruhaha np, Tanzania Hadadaibis vid Ruahha-floden
Hadadaibis i Ruhaha np, Tanzania Hadadaibis (Bostrychia hagedash) är en fågel i familjen ibisar inom ordningen pelikanfåglar Hildebrandts glansstare i Mikumi, Tanzania Hildebrandts glansstare (Lamprotornis hildebrandti) en fågel i familjen starar inom ordningen tättingar. Fågelns utbredningsområde är i acaciesavannen i södra Kenya och norra Tanzania (Wikipdedia). Hjälmpärlhöna i Mikumi nationalpark i Tanzania Hjälmpärlhöna i MIkumi nationalpark, Tanzania Hjälmpärlhöna (Numida meleagris) Hjälmpärlhöns i Mikumi nationalpark i Tanzania Hjälmpärlhönsen återfanns endast i Afrika ursprungligen, men nu finns den på många ställen i världen. De lever av insekter och frön och häckar direkt på marken. De saknar fjädrar på huvudet och har prickiga grå fjäderdräkter.
Klipppskvättepar i Ruaha, Tanzania Klippskvätta (Thamnolaea cinnamomeiventris) är en fågel i familjen flugsnappare. Klippskvätta i Ruaha np, Tanzania Klippskvätta (Thamnolaea cinnamomeiventris) är en fågel i familjen flugsnappare Klykstjärtad drongo i Ruaha np, Tanzania Klykstjärtad drongo (Dicrurus adsimilis) är en fågel i familjen drongoer. Klykstjärtad drongo delas in i fyra underarter: Dicrurus adsimilis adsimilis - förekommer i Afrika i regnskogar söder om ekvatorn (Wikipedia). Klykstjärtad drongo i Ruahu np, Tanzania Klykstjärtad drongo (Dicrurus adsimilis) är en fågel i familjen drongoer. Drongoerna är insektsätare som oftast återfinns i öppna skog- eller buskbiotoper. De födosöker i luften eller på marken. De flesta har svart eller mörkt grå fjäderdräkt, ibland med metallisk glans. De har en lång kluven stjärt och vissa asiatiska arter har utstuderade stjärtornament. De har korta ben och har en mycket upprätt kroppshållning, likt en törnskata, när de står. Större och mindre vimpeldrongo är oerhört skickliga ljudhärmare. Boet placeras högt upp i ett träd och de lägger två till fyra ägg. De är mycket aggressiva och orädda för sin storlek, och de attackerar mycket större arter som kan utgöra ett hot mot äggen eller deras ungar (Wikipedia). Klykstjärtad drongo i Ruahu np, Tanzania Klykstjärtad drongo
Knöland i Ruaha nationalpark Knöland (Sarkidiornis melanotos) är en fågel i familjen egentliga andfåglar inom ordningen andfåglar.[2] Knölanden placeras som ensam art i släktet Sarkidiornis. Den förekommer i våtmarker i tropiska Afrika söder om Sahara, på Madagaskar och i södra Asien, från Pakistan till Laos och allra sydligaste Kina. Knöland i Ruaha nationalpark Knöland (Sarkidiornis melanotos) är en fågel i familjen egentliga andfåglar inom ordningen andfåglar.[2] Knölanden placeras som ensam art i släktet Sarkidiornis. Den förekommer i våtmarker i tropiska Afrika söder om Sahara, på Madagaskar och i södra Asien, från Pakistan till Laos och allra sydligaste Kina. Knöland i Ruaha nationalpark Knöland (Sarkidiornis melanotos) är en fågel i familjen egentliga andfåglar inom ordningen andfåglar.[2] Knölanden placeras som ensam art i släktet Sarkidiornis. Den förekommer i våtmarker i tropiska Afrika söder om Sahara, på Madagaskar och i södra Asien, från Pakistan till Laos och allra sydligaste Kina. Kohäger i Mikumi nationalpark, Tanzania Kronvipa i Ruaha np, Tanzania Kronvipa (Vanellus coronatus) är en afrikansk fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar
Kronvipa i Ruaha np, Tanzania Kronvipa (Vanellus coronatus) är en afrikansk fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar Lilabröstad blåkråka i Ruaha np, Tanzania Lilabröstad blåkråka, Ruaha nationalpark, Tanzania Lilabröstad blåkråka i Ruaha np, Tanzania Långstjärtad fiskaltörnskata i Mikumo nationalkpark, Tanzania
Långstjärtad fiskaltörnskata i Mikumi nationalkpark, Tanzania Långstjärtad fiskaltörnskata (Lanius cabanisi) är en fågel i familjen törnskator (Laniidae). Den är nära släkt med den mera vanliga gråryggade törnskatan (Lanius excubitoroides) och ibland listas båda arter i ett gemensamt undersläkte, Neolanius.Arten förekommer i södra Somalia, i sydöstra Kenya från Victoriasjöns strandlinje till kustlinjen samt i nordöstra Tanzania söderut till staden Dar es Salaam. (Wikipedia) Långstjärtad fiskaltörnskata i Mikumi np, Tanzania Maraboustork i Ruaha nationalpark, Tanzania Maraboustork (Leptoptilos crumeniferus) blir 115–152 cm lång, har ett vingspann på upp till 3 m och är därmed en av de största storkarna. Den är gråsvart på rygg och vingar och vit undertill. Huvud och hals är nakna och blekt röda med svarta inslag. Näbben är kraftig, hög vid basen och upp till 30 cm lång. Arten förekommer i större delen av tropiska Afrika i de flesta miljöer. Den livnär sig av mindre djur, men är framför allt känd som asätare (Nationalencyklopedin). Maraboustork i Ruaha np, Tanzania Maraboustork (Leptoptilos crumeniferus) blir 115–152 cm lång, har ett vingspann på upp till 3 m och är därmed en av de största storkarna. Den är gråsvart på rygg och vingar och vit undertill. Huvud och hals är nakna och blekt röda med svarta inslag. Näbben är kraftig, hög vid basen och upp till 30 cm lång. Arten förekommer i större delen av tropiska Afrika i de flesta miljöer. Den livnär sig av mindre djur, men är framför allt känd som asätare (Nationalencyklopedin). Maraboustorkar vid Ruaha River i Tanzania
Maraboustorkar vid Ruaha River i Tanzania Marknäshornsfågel i Ruaha np, Tanzania Marknäshornsfågel i Ruaha np, Tanzania Marknäshornsfåglar, hornkorpar, näshornsfåglar med två arter i Afrika, sydlig (Bucorvus cafer) respektive nordlig marknäshornsfågel (Bucorvus abyssinicus). De blir ca 110 cm långa, är svarta med vita handpennor och har nakna, röda hudflikar på huvud och hals; flikarna på halsen kan blåsas upp. I motsats till andra näshornsfåglar murar de inte igen bohålet. Maskflyghöna hane och hon i Ruaha np, Tanzania Maskflyghöna hane och hon i Ruaha np, Tanzania
Maskflyghöna i Ruaha np, Tanzania Maskflyghöna (Pterocles decoratus) är en fågel i familjen flyghöns.Födan består huvudsakligen av frön. Som namnet antyder har flyghöns en bra flygförmåga. Hannens bukfjädrar kan suga upp vatten. På så sätt får ungarna tillräckligt med vatten när hannen kommer till boet vilket kallas bukblötning. Under parningstiden lever de parvis, däremellan ofta i stora skaror, som flitigt strövar omkring för att söka sin föda. Flyghöns indelas i två släkten. (Wikipedia) Mindre strimsvala i Ruahanp Mindre strimsvala (Cecropis abyssinica) Mindre strimsvala i Ruaha np Mindre strimsvala (Cecropis abyssinica). Den häckar i sub- Saharan Afrika från Sierra Leone och södra Sudan söderut in östra Sydafrika. Morgonfiske i Ruha-floden Ruha-floden nedanför bungalowens altan kl 0645 Nilgås i Mikumi nationalpark , Tanzania
Gulnäbbad oxhackackare i Mikumi nationalpark, Tanzania Oxhackare (Buphagidae) är en familj som enbart omfattar släktet Buphagus och de två arterna rödnäbbad oxhackare och gulnäbbad oxhackare. Tidigare har släktet ofta placerats som en underfamilj inom familjen starar. Arternas naturliga habitat är savanner i östra Afrika söder om Sahara. Arterna lever i symbios med regionens stora däggdjur och lever av fästingar och insekter som förekommer på däggdjuren (Wikipedia). Oxhackare på giraff i Mikumi np,Tanzania Praktstare, Mikumi, Tanzania Praktstare (Lamprotornis superbus) i Mikumi nationalpark. Lamprotornis är en stor biologisk släkt av glansstarar, alla lever i Afrika söder om Sahara. De flesta Lamprotornis-starar har gul eller rörd iris och några har långa stjärtfjädrar. Praktstare, Mikumi, Tanzania Praktstare (Lamprotornis superbus) i Mikumi nationalpark. Lamprotornis är en stor biologisk släkt av glansstarar, alla lever i Afrika söder om Sahara. De flesta Lamprotornis-starar har gul eller rörd iris och några har långa stjärtfjädrar. Praktstare, Mikumi, Tanzania Praktstare (Lamprotornis superbus) i Mikumi nationalpark. Lamprotornis är en stor biologisk släkt av glansstarar, alla lever i Afrika söder om Sahara. De flesta Lamprotornis-starar har gul eller rörd iris och några har långa stjärtfjädrar.
Ruahatoko i Ruhaha np, Tanzania Ruahatoko i Ruhaha np, Tanzania Ruahatoko (Tockus ruahae) är en fågel i familjen hornskator inom ordningen praktfåglar. Fågeln förekommer i centrala och södra Tanzania. Ruahatoko har fått sitt namn efter Ruahafloden som går igenom Ruaha nationalpark där fågeln förekommer allmänt (Wikipedia). Ruahatoko i Ruaha nationalpark Ruahatoko (Tockus ruahae) Rödnäbbad noshornsfågel i Ruaha np, Tanzania Ruahatoko i Ruaha nationalpark Ruahatoko (Tockus ruahae) Näshornsfåglar[ (Bucerotidae) är en artrik familj som förekommer i Afrika och södra Asien. Det hårda materialet som förekommer i huvudskålen hos vissa av arterna är tätt och snidbart och har kallats elfenben eller "hornbill" i hundratals år. Det är precis som elfenben mycket värdefullt vilket resulterade i att bland andra hjälmhornkorpen (SOF: hjälmnäshornsfågeln) vara nära att utrotas under 1900-talet, efter att ha blivit hårt jagad och slaktad för sin snidbara huvudskåls skull. Vid 1900-talets mitt hade den förlorat sin roll i världshandeln. Nedgången i intresset fick arten att återhämta sig, men den är fortfarande utrotningshotad (Wikipedia).
Rödstrupig frankolin i Mikumi np, Tanzania Rödstrupig frankolin i Mikumi np, Tanzania Sadelnäbbsstork vid Ruaha river, Tanzania Sadelnäbbstork i Mikumi np, Tanzania Sadelnäbbstork (ibland afrikansk jabiru) (Ephippiorhynchus senegalensis) Den är endemisk för Afrika där den har en vida spridd utbredning söder om Sahara. Den återfinns i vattenrika områden (Wikipedia) Savannkungsfiskare i Ruaha np Savannkungsfiskare (Halcyon senegalensis) är en fågel i familjen kungsfiskare inom ordningen praktfåglar. Detta är en mellanstor kungsfiskare, 20-23 cm i längd. Den är vanlig i olika skogsmiljöer med framförallt Acasia-träd, men också kring mänsklig bebyggelse. Även om det är en "kungsfiskare", föredrar det torrare habitat i mer traditionell skogsmark och kan vara långt från vatten. Det är ofta ensamma, men kan förekomma i små grupper. Försvarar aggressivt sitt territorumoch attackerar inkräktare inklusive människor. Den jagar från en en död gren av ett träd, eller sittpinnar i halvskugga. Som andra kungsfiskare tar sin föda genom att dyka ned i vattnet från ½ till 1 ½ m höjd och fånga bytet med näbben. På menyn står småfisk (bl.a. yngel av lax och öring), vattenlevande insekter och små kräftdjur (Nationalencyklopedin och Wikipedia).
Savannörn i Ruaha nationalpark Savannörn (Aquila rapax) är en fågel i familjen hökartade rovfåglar Skifferfalk – grå tornfalk Skifferfalk, också kallad grå tornfalk (Falco ardosiaceus), förekommer på savanner och i skogsmarker i Afrika södra om Sahara. Skuggstork i Ruaha np, Tanzania Skuggstork eller skuggfågel (Scopus umbretta) är en fågel som traditionellt placerats i ordningen storkfåglar men vars taxonomi är under diskussion. Den är en medelstor fågel som i snitt är 56 cm lång. Dess långa utstående fjäderbeklädnad i nacken tillsammans med den långa, mörka och spetsiga näbben gör att dess huvudform påminner om en hammare vilket också givit den det engelska namnet "hammerkop". Den har långa mörka ben, brun fjäderdräkt och mörk stjärt. Den förekommer i Afrika söder om Sahara, på Madagaskar och i de sydvästra delarna av Arabiska halvön i olika former av våtmarker vilket även omfattar risodlingar. Ofta förekommer de i par. Dess föda är typisk för långbenta vadare och består av fisk, groddjur, gnagare och mindre djur. Den har ett mycket högljutt läte (Wikipedia). tt läte. Smedvipa i Mikumi nationalpark, Tanzania Smedvipa (Vanellus armatus) är en fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar. Fågelns utbredningsområde är i sjöar och kärr i östra och södra Afrika (Wikipedia). Smedvipa i Mikumi nationalpark, Tanzania
Stridsörn i Mikumi np, Tanzania Stridsörn (Polemaetus bellicosus) är Afrikas största örn och ensam art i släktet Polemaetus. Stridsörnen förekommer på Serengetis savann där den främst lever av småfåglar. Stridsörnen brukar räknas till apörnarna, en grupp av inte särskilt nära besläktade fåglar som liknar varandra på grund av evolutionskonvergens (Wikipedia) Stridsörn i Mikumi np, Tanzania Struts i Mikumi np, Tanzania Struts (Struthio camelus) är en mycket stor, långbent och långhalsad fågelart som förekommer i Afrika. Arten är den enda medlemmen av släktet Struthio och familjen strutsar i ordningen strutsfåglar. Strutsen är den största nu levande fågeln och lägger även de största äggen. De är flygoförmögna men kan springa i hastigheter upp till 65 km/h. Strutsarna är kända för sina små hjärnor som väger ungefär 40 gram. Strutsens föda består huvudsakligen av olika växtdelar, men den äter även insekter, maskar och larver. Den lever i nomadiska grupper med mellan fem och femtio individer. När strutsen hotas gömmer den sig antingen genom att lägga sig platt på marken eller också försöker den fly. Om den blir inträngd kan den försvara sig genom att sparka med sina kraftiga ben. Häckningsbeteendet skiljer sig mellan olika regioner, men revirhävdande hanar kämpar för ett harem på mellan två och sju honor. Strutsar föds upp runt om i världen för produktion av fjädrar, läder, kött och ägg (Wikipedia). Struts i Mikumi np, Tanzania Stäppörn över Ruaha np, Tanzania Stäppörn (Aquila nipalensis) är en medelstor rovfågel som mäter 62–74 cm och har ett vingspann på 165–190 cm. Den föredrar öken, halvöken, stäpp eller savann. Födan är färskt as, gärna stulet från andra rovfåglar, men den jagar också gnagare och mindre fåglar (Wikipedia)
Stäppörn i Ruaha np, Tanzania Stäppörn (Aquila nipalensis) är en medelstor rovfågel som mäter 62–74 cm och har ett vingspann på 165–190 cm. Den föredrar öken, halvöken, stäpp eller savann. Födan är färskt as, gärna stulet från andra rovfåglar, men den jagar också gnagare och mindre fåglar (Wikipedia) Större skrikörn i Ruaha nationalpark Större skrikörn (Clanga clanga) häckar från norra Europa österut över Asien. Den är flyttfågel och övervintrar i sydvästra Europa, nordöstra Afrika, Mellanöstern och södra Asien (Wikipedia). Större skrikörn i Ruaha np Större skrikörn (Clanga clanga) Strörre skrikörn i Ruaha Större skrikörn (Clanga clanga) häckar från norra Europa österut över Asien. Den är flyttfågel och övervintrar i sydvästra Europa, nordöstra Afrika, Mellanöstern och södra Asien (Wikipedia). Svart stork, juvenil, över Ruaha river Svart stork (Ciconia nigra) är en fågel i familjen storkar. Fågeln förekommer i östra Europa och Asien. Några isolerade populationer finns i sydvästra Spanien och i södra Afrika. Merparten av världspopulationen är flyttfåglar som övervintrar i subtropiska och tropiska områden i Afrika,Indien och Sydostasien. I levnadssättet överensstämmer den med den vita storken och båda dessa arter trivs bäst i biotoper med stora arealer högåldrig skog med tillgång till färskvatten (Wikipedia).
Svarthuvad häger i Mikumi nationalpark, Tanzania Svarthuvad häger (Ardea melanocephala) tillhör familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar. Fågeln förekommer på gräsmarker och savann i Afrika södra om Sahara. Svarthuvad häger i Mikumi nationalpark, Tanzania Svarthuvad häger (Ardea melanocephala) tillhör familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar. Fågeln förekommer på gräsmarker och savann i Afrika södra om Sahara. Svarthuvad häger i Mikumi nationalpark, Tanzania Svarthuvad häger i Mikumi nationalpark, Tanzania Svartvit kråka i Tanzania Svartvit kråka (Corvus albus) tillhör familjen kråkor och finns i Afrika söder om Sahara, Madagaskar, Aldabra och Komorerna.
Svartvit kråka i Tanzania Svartvit kråka (Corvus albus) tillhör familjen kråkor och finns i Afrika söder om Sahara, Madagaskar, Aldabra och Komorerna. Svartvit stork Tjockknä/tjockfot i Mikumi np, Tanzania Tjockfot (Burhinus oedicnemus) är en skymnings- och nattaktiv vadarfågel, som lever i torra sandiga områden. Tjockfoten är den nordligaste arten inom familjen tjockfotar (Burhinidae). Tjockfoten förekommer över stora delar av Europa, i norra Afrika och i sydvästra Asien. Populationen i de tempererade områdena av Europa och Asien är flyttfåglar vilka övervintrar i sydvästra Europa och Afrika. Även vissa populationer i norra Afrika är flyttfåglar. Dessa övervintrar i andra delar av Afrika. Trefärgad glansstare i Ruaha np, Tanzania Trefärgad glansstare (Lamprotornis superbus) är en fågel i familjen starar. Fågelns utbredningsområde är i sydöstra Sudan och Etiopien till Somalia, Uganda, Kenya och Tanzania (Wikipedia) Trädgårdsbulbyl i Ruaha, Tanzania Trädgårdsbulbylen är en stannfågel. Den är en vitt spridd och vanlig art som häckar över större delen av den afrikanska kontinenten. Dess habitat är skogar, buskmarker och andra liknade områden.
Trädgårdsbulbyl i Ruaha, Tanzania Trädgårdsbulbylen är en stannfågel. Den är en vitt spridd och vanlig art som häckar över större delen av den afrikanska kontinenten. Dess habitat är skogar, buskmarker och andra liknade områden. Trådstjärtsvala (Hirundo smithii) vid Ruaha river i Tanzania Vattentjockfot vid Ruaha river, Tanzania Vattentjockfot (Burhinus vermiculatus) är en fågel i familjen tjockfotar inom ordningen vadarfåglar. Tjockfotar (Burhinidae) örekommer i torra eller halvtorra miljöer över hela världen inom den tropiska zonen, men några arter häckar också i det tempererade Europa och Australien. De flesta arter är stannfåglar (Wikipedia). Vitfläckig frankolin i Mikumi, Tanzania Frankoliner (Francolinus) är ett släkte med fälthöns (Phasianidae) som lever i gamla världen. De är markbundna men inte flygoförmögna och lever av insekter, växter och frön. Merparten av arterna har en nedåtböjd övre näbbhalva, stjärt med 14 fjädrar och många arters hanar har sporrar på tarsen (Wikipedia). Vithuvad buffelvävare i Ruaha np, Tanzania Vithuvad buffelvävare (Dinemellia dinemelli)
Vithuvad buffelvävare i Ruaha np, Tanzania Vithuvad visseland i Mikumi nationalpark, Tanzania Nunneand, vithuvad visseland (Den­dro­cygna viduata) art i andfågelfamiljen Anatidae. Den blir 40–50 cm lång och är brun med smala, svarta och grå tvärränder på sidorna, vitt ansikte och svartaktig nacke. Det svart–vita huvudet är orsaken till namnet. Arten häckar i tropiska Sydamerika och Afrika samt på Madagaskar. Den hålls sällsynt som parkand även i Sverige men är känslig för kyla. Vitkronad vipa vid Ruaha river, Tanzania Vitkronad vipa (Vanellus albiceps) är en fågel i familjen pipare inom ordningen vadarfåglar.[2] Fågeln förekommer på sandiga flodstränder i Afrika söder om Sahara. Vitkronad vipa vid Ruaha river, Tanzania Vitkronad vipa vid Ruaha river, Tanzania Vitryggad gam över Ruaha np i Tanzania Vitryggig gam (Gyps africanus) är en gam som lever i Afrika, söder om Sahara. Blir högst 94 centimeter lång med ett vingspann på upp till 218 centimeter och med en vikt av 4,2-7,2 kilogram. Skinnet är grått och gamens huvud och hals är endast beklädda med glest dun. Fjädrarna kring nacken och över ryggen är vita, därav dess namn. Fjäderdräkten är i övrigt brunaktig, med mörkare vingpennor och stjärtfjädrar och vitt på undersidan av gumpen. Näbben är mörk.
Ägretthäger i Mikumi natiobalpark, Tanzania Ägretthäger – franska aigrette ’fjäderdekoration – (Casmerodius albus). 85–102 cm lång och helt vit med svarta ben och gulaktig näbb. Den häckar i vass eller träd vid vatten i subtropiska och tropiska områden över hela världen, även norrut till sydöstra Europa. Under häckningstiden har den förlängda skulderfjädrar, ägretter. Dessa var förut mycket eftertraktade, vilket ledde till hämningslös jakt i många områden, framför allt i USA (Nationalencyklopedin). Ägretthäger i Mikumi nationalpark, Tanzania Ägretthäger – franska aigrette ’fjäderdekoration – (Casmerodius albus). 85–102 cm lång och helt vit med svarta ben och gulaktig näbb. Den häckar i vass eller träd vid vatten i subtropiska och tropiska områden över hela världen, även norrut till sydöstra Europa. Under häckningstiden har den förlängda skulderfjädrar, ägretter. Dessa var förut mycket eftertraktade, vilket ledde till hämningslös jakt i många områden, framför allt i USA (Nationalencyklopedin). Ägretthäger nedanför Ruaha River-bron Ägretthäger över Ruaha np, Tanzania