Fåglar, insekter, växter

20—26/09/15
Affodil Affodill (Asphodelus albus) Annat svenskt namn: Dödslilja. Plåtades på höjd i Guadianadalen
1 Affodil Affodill (Asphodelus albus) Annat svenskt namn: Dödslilja. Plåtades på höjd i Guadianadalen
Dvärgörn Dvärgörn över nationalpark utanför Alcochete
2 Dvärgörn Dvärgörn över nationalpark utanför Alcochete
Balearisk lira Balearisk lira utanför Sagres
3 Balearisk lira Balearisk lira utanför Sagres
Blåskata Blåskata (Cyanopica cyanus eller Cyanopica cyana) vid golfbana utanför Logo
4 Blåskata Blåskata (Cyanopica cyanus eller Cyanopica cyana) vid golfbana utanför Logo
Bredstjärtad labb Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) , art i fågelfamiljen labbar. Den är något större än labb, och gamla fåglar har breda stjärtspröt som är vridna 90° i...
5 Bredstjärtad labb Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) , art i fågelfamiljen labbar. Den är något större än labb, och gamla fåglar har breda stjärtspröt som är vridna 90° i längsriktningen. Liksom hos labb förekommer en helmörk fas och en fas med ljus undersida. Den häckar cirkumpolärt på arktiska tundror och övervintrar i varmare delar av alla hav. På häckningsplatserna lever den mest av lämlar, medan den i övervintringsområdena attackerar mindre havsfåglar. Den ägnar sig i mindre utsträckning än vanlig labb åt att förfölja andra havsfåglar och tvinga från dem deras föda. Under flyttningen observeras den emellanåt längs Sveriges kuster (Nationalencyklopedin).
Bronsibis Bronsibis (Plegadis falcinellus) över våtmark utanför Lago. En våtmarkslevande fågel och den geografiskt mest spridda arten inom familjen ibisfåglar....
6 Bronsibis Bronsibis (Plegadis falcinellus) över våtmark utanför Lago. En våtmarkslevande fågel och den geografiskt mest spridda arten inom familjen ibisfåglar. Bronsibisen häckar i varmare områden utspritt runt om i världen; i Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Västindien, Centralamerika och i Sydamerika (Wikipedia).
Brunand Brunand i våtmark utanför Lago
7 Brunand Brunand i våtmark utanför Lago
Delfin Delfin utanför Sagres
8 Delfin Delfin utanför Sagres
Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen
9 Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen
Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen
10 Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen