Fåglar, insekter, växter

Affodil Affodill (Asphodelus albus) Annat svenskt namn: Dödslilja. Plåtades på höjd i Guadianadalen Dvärgörn Dvärgörn över nationalpark utanför Alcochete Balearisk lira Balearisk lira utanför Sagres Blåskata Blåskata (Cyanopica cyanus eller Cyanopica cyana) vid golfbana utanför Logo Bredstjärtad labb Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) , art i fågelfamiljen labbar. Den är något större än labb, och gamla fåglar har breda stjärtspröt som är vridna 90° i längsriktningen. Liksom hos labb förekommer en helmörk fas och en fas med ljus undersida. Den häckar cirkumpolärt på arktiska tundror och övervintrar i varmare delar av alla hav. På häckningsplatserna lever den mest av lämlar, medan den i övervintringsområdena attackerar mindre havsfåglar. Den ägnar sig i mindre utsträckning än vanlig labb åt att förfölja andra havsfåglar och tvinga från dem deras föda. Under flyttningen observeras den emellanåt längs Sveriges kuster (Nationalencyklopedin).
Bronsibis Bronsibis (Plegadis falcinellus) över våtmark utanför Lago. En våtmarkslevande fågel och den geografiskt mest spridda arten inom familjen ibisfåglar. Bronsibisen häckar i varmare områden utspritt runt om i världen; i Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Västindien, Centralamerika och i Sydamerika (Wikipedia). Brunand Brunand i våtmark utanför Lago Delfin Delfin utanför Sagres Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen Drillsnäppa Drillsnäppa i nationalparken i Giuadianadalen
Dvärgörn Dvärgörn över nationalpark utanför Alcochete Flamingo Större flamingo Flamingo-parad Större flamingor (juvenil) i damm utanför Castro Verde Örnspaning Örnspaning norr om Sagres Gräshoppsälskog Vandringsgräshoppa – liten hane på stor hona
Grässångare Grässångare (Cisticola juncidis) i naturresevat vid Tojos mynning. Har ett mycket stort utbredningsområde och förekommer i varmt klimat i slättlandskap med högt gräs. Häckar i södra Europa, Afrika (förutom i öken- och regnskogsområden), i södra Asien och så långt söderut som till norra Australien. Den är till största en stannfågel. Grässångaren är den enda arten inom släktet Cisticola som häckar i Europa och den observeras sällsynt i norra Europa, och då oftast på våren. Dess europeiska utbredningsområde är under expansion men de norra populationerna är mycket känsliga för hårda vintrar (Wikipedia). Grässångare Grässångare utanför Olhao Grönfink Gulkronad biskop Gulkronad biskop eller eldvävare (Euplectes afer) i Pancas utanför Alcochete är en fågel i familjen vävare inom ordningen tättingar Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagres
Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagres Havslöpare Havslöpare på vattenytan utanför Sagres Havslöpare Havslöpare Havslöpare utanför Sagres Havslöpare Havslöpare utanför Sagres
Havslöpare Havslöpare utanför Sagres Havslöpare Havslöpare utanför Sagres Havssula med fiskekrok Havssula utanför Sagres med fastkrokad fisklina i sidan Havssula Havssula 1 K utanför Sagres Havssula Havssula juvenil utanför Sagres
Större lira Större lira intill utflyktsbåten utanför Sagres Grålira Grålira startar Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagrespp Större lira Större lira startar Kentsk tärna Kentsk tärna (Thalasseus/Sterna sandvicensis) utanför Sagres. Kentska tärnan är en träffsäker störtdykare. Den tar huvudsakligen små fiskar vid kusten eller på öppet hav. Den livnär sig även av blötdjur, maskar och insekter. Kentska tärnan bor vid kuster och små öar med grunt vatten och god tillgång på föda. Kentska tärnan blir könsmogen efter tre till fyra år. Den häckar i täta stora kolonier - nominatformen under perioden maj till juli. (Wikipedia)
Större lira Större lira landar vid utflyktsbåten utanför Sagres Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagres Slagsmål om maten Slagsmål om maten mellan medelhavstrut och två större lira Stormsvala Stormsvala utanför Sagres Stor och liten Gulnäbbad lira och havslöpare sida vid sida
Stormsvala Stormsvala utanför Sagres Havslöpare Havslöpare (Oceanites oceanicus) utanför Sagres är en liten havsfågel inom familjen stormsvalor (Hydrobatidae), som häckar vid Antarktis och som med sin globala population på 12–30 miljoner individer är en av världens talrikaste havsfåglar. Med sin vikt på bara 40 gram är havslöparen den minsta endoterma (växelvarma) varelsen som lever och förökar sig i det kalla antarktiska klimatet. Havslöparen häckar i kolonier nära havet och placera sitt bo i håligheter i klippskrevor, under mossa eller små jordhålor i mjuk jord (Wikipedia) Vågbrytare Vågbrytare utanför Sagres Helenaastrild Helenastrild i Pancas utanför Alcochete Hussvala Hussvala i Mértola
Hussvala Hussvala i Mértola Härfågel Härfågel i nationalpark utanför Alcochete Kohäger Kohäger i sitt rätta element utanför Castro Marin Långnäbbad mås Långnäbbad mås, smalnäbbad mås (Larus genei) Blir ca 40 cm lång och är vit med grått på ryggen och vingovansidorna och svart på vingspetsarna. Den påminner om en skrattmås i vinterdräkt men har längre och smalare näbb. Arten häckar vid stäppsjöar och saltlaguner sällsynt i södra Europa och österut till Svarta havet och Mindre Asien. Den har påträffats tillfälligt i Sverige (Nationalencyklopedin).(Larus genei) utanför Olhao. Blir ca 40 cm lång och är vit med grått på ryggen och vingovansidorna och svart på vingspetsarna. Den påminner om en skrattmås i vinterdräkt men har längre och smalare näbb. Arten häckar vid stäppsjöar och saltlaguner sällsynt i södra Europa och österut till Svarta havet och Mindre Asien. Den har påträffats tillfälligt i Sverige (Nationalencyklopedin). Trutvila Medelhavstrut i fiskehamnen i Olhão
Rostgumpsvala Rostgumpsvala iöver Guadianadalen Rödhöna Rödhöna i Guadianadalen Natthäger Natthäger juvenil (Nycticorax nycticorax). Nattaktiv och sover på dagen tillsammans med andra fåglar i trädkronor. Födosöker genom att stå still vid vattenbrynet tills de ser ett lämpligt byte, mest nattetid. Födan utgörs av småfisk, kräftdjur, grodor, vattenlevande insekter samt mindre däggdjur. Under dagarna befinner den sig i träd eller i buskar. Dess vetenskapliga släktnamn och artepitet Nycticorax betyder "nattkorp" pga dess nattliga leverne och kråklika kraxande läte (Wikipedia). Buskskvätta Buskskvätta Lagerlärka Lagerlärka, teklalärka , (Galerida theklae) norr om Sagres. Blir ca 17 cm lång, är streckat gråbrun på ovansidan och vit med mörka streck på undersidan. Den har en tydlig hjässtofs och är mycket lik tofslärka. Arten häckar i sydvästra Europa och Nordafrika i torra, öppna landskap samt i Etiopiens, Somalias och Kenyas högländer, och livnär sig av insekter och frön (Nationalencyklopedin).
Svävfluga Svävfluga (Bombyliidae) norr om Sagres. familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav i Sverige 22, är små–medelstora och har kort, klumpig kropp. Vissa är bi- eller humlelika med lång sugsnabel och svävar framför blommorna medan de suger nektar. Andra är mörka med svarttecknade vingar (sorgflugor) och kort sugsnabel. Larverna lever som parasitoider eller boparasiter hos solitära bin och myror, i gräshoppsägg eller i fjärilslarver; vissa är hyperparasitoider (Nationalencyklopedin). Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia). Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia). Olhao 1509264-3 Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia).
Silltrutar Siltrutar i Olhao-deltat Skräntärna Skräntärnap i deltat vid Olhao Storskarv Storskarv och silltrut i deltat vid Olhao Strandskata Strandskata över Olhao-deltat Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia).
Långnäbbad mås Långnäbbad mås i deltat vid Olhao Kentsk tärna Kentsk tärna i deltat vid Olhao Kentsk tärna Kentsk tärna i deltat vid Olhao Roskarl Roskarl i deltat vid Olhao Rödbena Rödbena i pdeltat vid Olhao
Kustpipare Kustpipare i deltat vid Olhao Småspsov Småspov i deltat vid Olhao, obs mittbenan Storspov Storspov i deltat vid Olhao Spovar Småspov och storspov i deltat vid Olhao Hökörn Hökörn
Styltlöpare Styltlöpare över Castro Marin Purpurhöna Purpurhöna i våtmark utanför Lago. Purpurhöna och rörhöna Purpurhöna och rörhöna i våtmark utanför Lago. Rödhöna Rödhöna utanför Mértola Rödspov Rödspov över Guadianafloden
Rödspov Rödspov i vinterdräkt utanför Castro Marin Rödspov kliar sig Rödspov i vinterdräkt i en av Santo Atonios saltdammar Vadare i Santo Antonio Rödspov över saltdamm i Santo Antonio p Rödnäbbad trut Rödnäbbad trut över Santa Luzia Kärrsnäppa i San Antonio Kärrsnäppa i salin i San Antonio i salin i Santa Luzia
Kärrsnäppa i San Antonio Kärrsnäppa i salin i Santa Luzia Sandlöpare i San Antonio Sandlöpare i salin i Santa Luzia Medelhasvtrut i Santo Antonio Medelhavstrut käkar på en död fisk i saltdamm i San Andonio Silkeshäger Silkeshäger i Pancas utanför Alcochete Skedand Skedand i våtmark utanför Lago
Skedand Skedand i våtmark utanför Lago Skedstork Skedstork över Castro Verde Skedstorkar Skedstorkar utanför Alcochete Skedstorkar Skedstorkar Skedstorkar Skedstorkar i flock
Skogssnäppa Skogssnäppa i deltat vid Olhao Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina) Slåttergräsfjäril vid flodbädden i Mértola Smådopping Smådopping (Tachybaptus ruficollis) i våtmark utanför Lagho är den minsta doppingen i Europa. är bunden till vattnet och är bara uppe på land under häckningen. Häckar i områden med tät vegetation i sötvattenssjöar, dammar och diken. Likt alla doppingar placerar den sitt bo nära strandkanten. Boet fästs i växter och förmår att flyta. Utmärkt simmare och söker sin föda genom att dyka efter småfisk, blötdjur och vatteninsekter. Flyttar nattetid och ses sällan flyga (Wikipedia). Smådopping Smådopping (Tachybaptus ruficollis) i våtmark utanför Lagho är den minsta doppingen i Europa. är bunden till vattnet och är bara uppe på land under häckningen. Häckar i områden med tät vegetation i sötvattenssjöar, dammar och diken. Likt alla doppingar placerar den sitt bo nära strandkanten. Boet fästs i växter och förmår att flyta. Utmärkt simmare och söker sin föda genom att dyka efter småfisk, blötdjur och vatteninsekter. Flyttar nattetid och ses sällan flyga (Wikipedia). Vadare i Santo Antonio Småsnäpppor i saltdamm i San Antonio
Snatteränder Snatteränder i våtmark utanför Lago Vit stork i ålfajt Ung vit vit stork med nyfångad ål i deltat vid Olhao Vit stork i ålfajt Äldre stork gör entré Vit stork i ålfajt Äldre stork snor ålen Vit stork i ålfajt Tjuven promenerar iväg med bytet
Vit stork i ålfajt Den yngre storken fösöker ta tillbaka ålen Vit stork i ålfajt Den äldre storken flyger iväg med bytet Stormsvala Stormsvala utanför Sagres Storskarv kämpar med ål Storskarv greppar ål Storskarv kämpar med ål Ålen kämpar emot
Storskarv kämpar med ål Skarven försöker lyfta med ålen Storskarv kämpar med ål Skarven håller på att tappa ålen Storskarv kämpar med ål Skarven får allt svårare att hålla ålen Storskarv kämpar med ål Skarven tappaar ålen Stortrapp Stortrapp över Canal
Styltlöpare Styltlöpare vid Castro Marin Svart-vit flugsnappare, honfärgad Ung svart-vit flugsnappare, honfärgad, i vinterdräkt Svart-vit flugsnappare-1-2 Ung svart-vit flugsnappare i honfärgad vinterdräkt i nationalpark utanför Alcochete. Svart-vit flugsnappare, honfärgad Ung svart-vit flugsnappare, honfärgad, i vinterdräkt Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) i nationalpark utanför Alcochete är en buskskvätta inom familjen flugsnappare. Lever på öppna ytor med enstaka buskar, till exempel på högmossar och hedar. Häckningstiden infaller mellan mars till augusti och den lägger ofta två kullar. Boet göms på marken och byggs av gräs, strån, mossa och rötter. Honan lägger fem till sex ägg i varje kull. Svarthakad buskskvätta livnär sig av insekter, spindlar och maskar, som den oftast fångar på marken (Wikipedia).
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta vid damm utanför Castro Verde Svarthakad buskskvätta hona Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) hona i nationalpark utanför Alcochete Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) hona i nationalpark utanför Alcochete Svarthuvad vävare Svarthuvad vävare (Ploceus melanocephalus) i våtmark utanför Lago Svarthuvad vävare Svarthuvad vävare (Ploceus melanocephalus) i våtmark utanför Lago
Svartstare Svartstare (Sturnus unicolor) i Mértola. Fågelns utbredningsområde är på Iberiska halvön till Korsika, Sardinien, Sicilien och nordvästra Afrika (Wikipedia). Svartvingad glada Svartvingad glada (Elanus caeruleus) är en glada inom släktet Elanus. Häckar i halvöken och slättland, men även vid skogskanter nära floder. Den bygger sitt bo i träd. Basföda är mindre däggdjur, insekter och andra fåglar. Födosöker ofta genom att ryttla. Den glidflyger likt kärrhökarna och har då vingarna lyfta i ett grunt V (Wikipedia). Svartvingad glada Svartvingad glada (Elanus caeruleus) är en glada inom släktet Elanus. Häckar i halvöken och slättland, men även vid skogskanter nära floder. Den bygger sitt bo i träd. Basföda är mindre däggdjur, insekter och andra fåglar. Födosöker ofta genom att ryttla. Den glidflyger likt kärrhökarna och har då vingarna lyfta i ett grunt V (Wikipedia). Tidvattnet stiger Tidvattnet fyller hålorna i flobanken vid Guadiana. Tornfalk Tornfalk i nationalpark utanför Alcochete
Tornuggla Tornuggla (Tyto alba). Förekommer över stora delar av världen, på alla kontinenter utom Antarktis. Arten delas upp i 20-30-talet underarter beroende på auktoritet och dess taxonomi är under diskussion. Nominatformen Tyto alba alba häckar i Storbritannien, Frankrike och södra Europa (Wikipedia). Vadare vid Guadianfloden Rödbena, svartsnäppa, skedstorkar och roskarl vid Guadiana-floden Vadare vid Guadianfloden Roskarl och rödspov Storksamling Via storkar i hundratal i naturreservat vid Tojo öster Alcochete Vadare väster Murteira Styltlöpare (Himantopus himantopus) släkte i fågelfamiljen skärfläckor. Det omfattar 2–8 arter i alla världsdelar utom Antarktis. De är 35–40 cm långa och har smal, svart näbb och extremt långa, ljusröda ben. De har svarta vingar och vit kropp med olika mycket svarta teckningar. Arten styltlöpare (H. himaʹntopus) häckar i grunda träsk och laguner i södra Europa och västra Asien
Vadare väster Murteira Svartbent strandpipare, mosnäppa och större strandpipare Vadare väster Murteira Styltlöpare i salin väster om Murteira, norr om Sagres Vågbrytare Medelhasvtrutar på vågbrytare utanför Sagres Våtmark utanför Lago 1509268-2 Kungsfiskare Kungsfiskare vid våtmark utanför Lago
Purpurhöna Purpurhöna (framför skedand) i våtmark utanför Lago Våtmark utanför Lago 15092619-2 Härfågel Härfågel vid golfbana utanför Logo Ängstrollslända Ängstrollslända i naturreservat vid Tojo, öster om Alcochete Norr om Sagres Ängstrollslända hane norr om Sagres
Norr om Sagres Ängstrollslända hona