Gruvan i São Domingos

23/09/15
Sinterverk i Sao Domingos Sinterverk i São Domingos Mine, ett övergivet dagbrott i Corte do Pinto, Alentejo, Portugal. Här finns vulkaniska massiva sulfid- malmfyndigheter i Pyritbältet,...
1 Sinterverk i Sao Domingos Sinterverk i São Domingos Mine, ett övergivet dagbrott i Corte do Pinto, Alentejo, Portugal. Här finns vulkaniska massiva sulfid- malmfyndigheter i Pyritbältet, som sträcker sig från södra Portugal till Spanien. Det var den första plats i Portugal med elektrisk belysning.
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen i São Domingos Mine, ett övergivet dagbrott i Corte do Pinto, Alentejo, Portugal. Här finns vulkaniska massiva sulfid-...
2 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen i São Domingos Mine, ett övergivet dagbrott i Corte do Pinto, Alentejo, Portugal. Här finns vulkaniska massiva sulfid- malmfyndigheter i Pyritbältet, som sträcker sig från södra Portugal till Spanien. Det var den första plats i Portugal med elektrisk belysning. Romarna bröt guld och silver i cirka 400 år. År 1855 återupptogs gruvdriften, som växte med ökad efterfrågan på koppar under den industriella revolutionen. 1859 fick ett engelsk gruvbolag, Mason & Barry koncessions i 50 år ut. Den närliggande hamnen Pomarão invigdes samma år vid floden Guadiana, som här bildar gränsen till Spanien. Från hamnen Pomarão exporterades malm, främst till England. Mason och Barry bytte från tunnelbrytning till dagbrott 1867. Förutom huvudprodukten kopparmalm bröts här pyrit som en källa till svavel. Cirka 25 megaton malm hade extraherats, när gruvan stängdes 1966. Kvar finns en engelsk kyrkogård, där gruvchefer och deras familjer, många från Cornwall, är begravda (Wikipedia).
Gruvområdet i São Domingos
3 Gruvområdet i São Domingos
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
4 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
5 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
6 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
7 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
8 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
9 Nedlagda gruvan i Sao Domingos Ruinerna efter mineraltillverkningen
Mina de São Domingos 150923-6 Kopparutfällning i vatten från det övergivna dagbrottet
10 Kopparutfällning i vatten från det övergivna dagbrottet