I Ulvaspåret 111111

Samling vid startplatsen Vandringsstart Första kilometern Väntan på resten
Fika förbereds Halvvägs i Ulvaspåret Fika vid Malsjön Trädrester i vattnet
Sen vitsippa Sista km över kalhygge