Längs veterantågspåret 120527

Start ovanför Läggesta Kopparorm på vandringsvägen Humla på blåklint Gripsholms slott
Rast vid Hedlandets station På spåret mot Taxinge Maskros, blomfluga & citronfjäril Lunch i Härnöängens naturreservat
Skogsviol (Violacae riviniana) Blodnäva (Geraniaceae sanguineum) Gökärt (Lathyrus linifolius) Maskrosboll
Näva Käringtand (Lotus corniculatus) Tåget kommer I tågkupén