Överselö ky rka

Guidning i Överselaö kyrka 8 oktober 2016
Överselaö kyrka En av de vackraste kyrkorna i Sörmland och med bekväma uppvärmda bänkar... Överselaö kyrka Fraktkista från 1600-talet Överselaö kyrka Carl Seved Tigerhielm guidade i kyrkan med entusiasm och stor kunskap. Överselaö kyrka I södra valvkappan ovan predikstolen avbildas apostlarna Petrus, t v, och Paulus med språkband.
Överselaö kyrka Magnus Eriksson studerar kalkmålningarna i taket Överselaö kyrka På väggen "Överselömadonnan" från 1300-talets första del, utförd i ek av en okänd gotländsk mästare. Av den ursprungliga färgen återstår endast obetydliga fragment i klädernas veck. Överselömadonnan väckte tidigt konsthistorikernas intresse, och hon finns avbildad i många verk om medeltida kyrkokonst. Överselaö kyrka De vackra kalkmålningarna i taket studeras. Överselaö kyrka Målningarna i långhusets fyra valv härstammar från 1400-talets mitt av okänd målare. I norra valvkappan avbildas S:t Eskil med stav och tre stenar (syftande på att han senades till döds) och S:t Erik med riksäpple och liljestängel.
Överselaö kyrka Kyrkans medeltida dopfunt av huggen sten är från 1200-talets början. Överselaö kyrka Kantorns vy från orgeln. Ljuskrona i järn från medeltiden. Överselaö kyrka Kyrkans gamla piporgel är den äldsta i bruk varande i Strängnäs stift. Den byggdes 1754 av Stockholmsmästarna Jonas Gren & Petter Stråhler. Orgeln omfattar efter restaurering sju spelbara stämmor med fasad utförd av bildhuggaren Kihlman i senbarock. Bakom det gamla orgelhuset byggde Nils Hammarberg 1952–1953 ett helt nytt 17-stämmigt verk med rörpneumatik och rundbälgslådor.1953 ett helt nytt 17-stämmigt verk med rörpneumatik och rundbälgslådor. Överselaö kyrka De båda nordiska helgonkonungarna S:t Erik och S:t Olof placerade i ett skåp från 1400-talets mitt.
Överselaö kyrka Vy mot väster från predisktolen. Den ljuskronan till vänster med sexton armar lär vara skänkt i slutet av 1600-talet av Erik Slatte till minnet av hans föräldrar. Överselaö kyrka Överselö kyrka är en välbevarad gotisk salskyrka, rikligt försedd med kalkmålningar, dels från mitten av 1400-talet, dels från 1600-talet. Bland de värdefulla inventarierna märks en romansk dopfunt, ett medeltida altarskåp och en medeltida Mariastaty ("Överselömadonnan") samt från senare tid en predikstol och en ljuskrona i järn. Toresund, Ytterselö och Överselö fanns tidigare som egna församlingar men är sedan 2002 sammanförda till Stallarholmens församling Överselaö kyrka Överselö kyrka är en välbevarad gotisk salskyrka, rikligt försedd med kalkmålningar, dels från mitten av 1400-talet, dels från 1600-talet. Bland de värdefulla inventarierna märks en romansk dopfunt, ett medeltida altarskåp och en medeltida Mariastaty ("Överselömadonnan") samt från senare tid en predikstol och en ljuskrona i järn (Wikipedia).