Stora fornborgsrundan 130428

Startinfo vid Skottvång 1 km från starten Tibast, detalj Tibast (Daphne mezereum)
Tjärn NO Millsjön Hinderforcering Översvämmat tjärn Tjärnen passeras
Översvämmad led Paus norr om tjärnen Grantätt strax väster om Nedre Marviken Mossig vandringsled
Översvämning vid leden Vila efter fikat Isflak vid rastplatsen Nedre Marviken Ismönster Nedre Marviken
Holme i Nedre Marviken Arne fikar vid Nedre Marviken Fika vid vindskyddet Nedre Marviken Isigt vid rastplatsen Nedre Marviken
Lägerbeskrivning 100 m från Millsjön Installation vid Millsjön Sexiga fallna trädstammar Nyfött och dött
Rotblöta kring björkar GPS-karta