Till Göksjön, Mörtsjön 110904

Vattenhjulhuset vid Göksjön Vatenhjulet vid Göksjön Vatenhjulet vid Göksjön, invändigt Trädtroll vid Göksjön
Kopparorm på vägen Rast ovan Mörtsjöns badplats Upp mot Mörtsjö ringmur Utanför grottorna
Mot toppen av fornborgen Uppe vid ringmuren Fröställning plist Samtal intill ringmuren
Förbi ringmuren Rester av ringmuren Trädformation ovan Mörtsjön Malmtorp med äpplen
Tegelsopp vid Göksjön Förmultnad sopp bland löv Kamntarelljakt vid Göksjön Kantarellplockning vid Göksjön