Träff med alpackor 110320

Alpacka närbild Höbal serverad Skådare och alpackor Kristina matar
Matning Alpackor i rad En brun och två vita Unga alpackahannar
Ulla-Lena Krusenstierna informerar