Utflykt i Falköpingsbygden 150412

Backstugebyn vid Åsle Tå  STF-utfllykt till Backstugebyn vid Åsle Tå Backstugebyn vid Åsle Tå  STF-utfllykt till Backstugebyn vid Åsle Tå Backstugebyn vid Åsle Tå  Åsle Tå är Sveriges största bevarade bebyggelse av backstugor. Vandra längs den pittoreska tågatan som kantas av ett tiotal backstugor som står kvar på sina ursprungliga platser. "Tån" var från början namnet den allmänning i de svenska byarna där kreaturen vattnades och hölls. Med tiden fick de "obesuttna", de som inte ägde en egen gård, bygga sig stugor på denna allmänning. Tåarna växte i stolek över hela Sverige men i och med industrialiseringen, urbaniseringen och emigrationen i slutet av 1800-talet avfolkades tåarna efterhand. På de flesta håll revs stugorna helt och hållet. Men inte i Åsle, där man 1923 bildade en hembygdsförening som beslutade sig för att bevara Åsle Tå för framtida generationer. Tibast (Daphne mezereum)  Tibast vid backstugeområde Åsle Tå
Tibast (Daphne mezereum)  Tibast vid backstugeområdet Åsle Tå. Oftast meterhög buske. Blommar på bar kvist i mars-april. Hela växten är mycket giftig. Barken blötlagd i ättika användes för utvärtes mot bl a gikt. De röda frukterna är mycket giftiga – en enda tibatsfrukt kan orsaka brännande torrhet och plåga i mun och hals. De färska grenarna kan användas för att färga ylle gult eller gulbrunt. Åsle Tå backstuguområde  Insyn i backstuga Stenåldersgrav utanför Falköping  Luttra gånggrift är en av de mest berömda av Falbygdens drygt 200 gånggrifter. Den byggdes i likhet med alla andra gånggrifter på Falbygden ca 3 300 F. Kr. Den har bara ett enda kvarvarande takblock på plats, det väger omkring 13 ton. Samtliga stenar i denna gånggrift vägde ursprungligen omkring 400 ton. Gånggrift utanför Falköping  Deltagare i STFs resa till Honrborgasjön studerar gånggriften vid Luttra utanför Falköping.
Osthandel i Falköping  Massor av goda ostar i Falbygdens Osteria Osthandel i Falköping  Kristina möter Magnus Eriksson i Falbygdens Osteria