Vandring på Aspö

Vandring från Aspö kyrka på gamla vikingavägar 13 september 2015
Vetefält på Aspö  Skördemoget vetefält på Aspö Vetefält på Aspö  Skördemoget vetefält på Aspö Stugbyn Knalleborg  Besök vid stugbyn Knalleborg på Aspö Skördearbete på Aspö  Vetefält på Aspö skördas
Eriksgata på Aspö  Vilken väg ska vi ta? Korsväg vid gammal eriksgata Här är vi!  Färdledaren Magnus Eriksson inormerar deltagarna. Fikarasten är över  Uppbrott efter fikarasten Aspö kyrka  Aspö kyrka
Här gick vi  Markering av fotografering under vandringen