Sörmlandsleden

Vandring på Sörmlandsleden 17 september 2017
Start för STF-vandring Klart för start från Årdalskvarn. Bäverdamm Riven bäverdamm vid Årdalskvarn. Kal granskog Granskogsparad vid Sörmlandsleden Andhämtningspaus Lägesbestämning
Stigkorsning vid leden Ny positionsbestäming vid Sörmlandsleden. Full fart uppför Backe forceras ovan Marvikarna. Fikadags Fikadags Fikadags längs Sörmlandsleden strax ovan Marvikarna.
Igenvuxen allé Igenvuxen allé parallellt med Laxnevägen. Igenvuxen allé Igenvuxen allé parallellt med Laxnevägen. Flugsvampfamilj Flugsvamparna var ovanligt många och välmående. Mot grottan i Hålberget På igenvuxen stig till Hålberget-grottan i Laketorp.
Vid Hålberget-grottan i Laketorp Cirka 800 m väster om gården Laketorp, 3,5 km söder om Läggesta, höjer Hålberget sin hjässa 93 m över havet såsom en kantsten i Mälarmårdens (ett bergigt skogsområde som sträcker sig från trakten av Katrineholm upp mot Åkers Styckebruk) långa förkastning. Blott ett hundratal meter norr om toppen finnes på sluttningen en klyftgrotta, utbildad i en sprickbildning i gnejsen. Kaviteten (hålrummet) har formen av ett ryggåstält med 5 meters öppning, 12 m djup och 3,5–4 m i taköjd. I taket framträder sprickan i form av ett par smärre ”rökhål”. Grottans utformning kan med största sannolikhet sättas i samband med stenåldershavets högsta stånd. Dess botten är nämligen belägen 73 m över havet, vilket motsvarar Litorinahavets strandlinjer i trakten. Grottan torde således ha utformats först såsom ett strandgryt genom frostsprängning och påverkan av Litorinahavets vågor, vilka vid nordlig vind kunnat rulla ända från Gästrikland, innan deras levande kraft utlöstes i form av jättestötar mot klippan. (Ur Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1928). Framme i grottan i Hålberget Färdledaren Magnus Ericsson i Hålberget-grottan i Laketorp. Inne i grottan i Hålberget Hålberget-grottan i Laketorp.