Tosterörn

Vandring på Tosterön 16 april 2017
Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led. Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led. Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led. Trädsvamp Trädsvmp
Stensamling Stora stenar från istiden i skogen vid Enhammar. Upp mot Stenby skans Under Strängnäsbron upp mot Stenby skans. Stenby Skans Fornborgen Stenby skans begränsas av stenvallar som, ursprungligen varit uppförda i kallmursteknik, dvs av sten som lagts i skift utan murbruk. Kallmurens sträckning är ännu synlig på några punkter. I söder finns en tresidig stensättning av skörbränd sten. I sydost och nordväst är vallarna dubbla. I nordöst finns två ingångar. Borgen, som troligen härstammar från yngre järnåldern, har ett strategiskt läge vid ett av Strängnäsfjärdens smalaste sund. Den har sannolikt tjänat som utkiksplats, tillflyktsort eller försvarsanläggning i orostider (Infoskylt på platsen av Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbet 1994). Uppför Stenby skans Brant uppför sista 100 meterna till Stenby skans.
Stenby skans Uppe på toppen av Stenby skans. Bresshammarsskogen Vid träden med hägerbon i Bresshammarskogens naturreservat. Trädskelett Naturfälld ek i Bresshammasskogen. Lucy badar Vandringens mest energiska deltagare den spanska vattenhunden Lucy, skydde inte ens kallbad i Mälaren nedanför Bresshammarsskogen.