Vandring på Tosterön 16/04/17

Skön vandring i snirklar på Tosterön 16 april 2017 innan vi besteg kullen upp till fornborgen Stenby skans.
Start slideshow
Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
1 Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
2 Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
3 Fikapaus Fika vid vindskydd efter Tosteröskolans s k blå led.
Trädsvamp Trädsvmp
4 Trädsvamp Trädsvmp
Stensamling Stora stenar från istiden i skogen vid Enhammar.
5 Stensamling Stora stenar från istiden i skogen vid Enhammar.
Stenby Skans Fornborgen Stenby skans begränsas av stenvallar som, ursprungligen varit uppförda i kallmursteknik, dvs av sten som lagts i skift utan murbruk. Kallmurens…
6 Stenby Skans Fornborgen Stenby skans begränsas av stenvallar som, ursprungligen varit uppförda i kallmursteknik, dvs av sten som lagts i skift utan murbruk. Kallmurens sträckning är ännu synlig på några punkter. I söder finns en tresidig stensättning av skörbränd sten. I sydost och nordväst är vallarna dubbla. I nordöst finns två ingångar.
Borgen, som troligen härstammar från yngre järnåldern, har ett strategiskt läge vid ett av Strängnäsfjärdens smalaste sund. Den har sannolikt tjänat som utkiksplats, tillflyktsort eller försvarsanläggning i orostider (Infoskylt på platsen av Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbet 1994).
Upp mot Stenby skans Under Strängnäsbron upp mot Stenby skans.
7 Upp mot Stenby skans Under Strängnäsbron upp mot Stenby skans.
Uppför Stenby skans Brant uppför sista 100 meterna till Stenby skans.
8 Uppför Stenby skans Brant uppför sista 100 meterna till Stenby skans.
Stenby skans Uppe på toppen av Stenby skans.
9 Stenby skans Uppe på toppen av Stenby skans.
Bresshammarsskogen Vid träden med hägerbon i Bresshammarskogens naturreservat.
10 Bresshammarsskogen Vid träden med hägerbon i Bresshammarskogens naturreservat.
Trädskelett Naturfälld ek i Bresshammasskogen.
11 Trädskelett Naturfälld ek i Bresshammasskogen.