Upplandsleden

Vandring på Upplandsleden 24 maj 2015
Karta Upplandsleden Fotopunkter under vandringen på Upplandsleden 24 maj. Vandringsstart på Upplandsleden Vandringen startar på Upplandsleden utanför Enköping. Vandring på Upplandsleden Blött och fuktigt på Upplandsleden Spånggång på Upplandsleden Kristina på spången – på Upplandsleden.
Dags för fika Smörgåsar och kaffe plockas fram vid Bredsandsbadet Kartstudie vid Bredsandsbadet Magnus Eriksson studerar vandringskartatn under fikarasten vid Bredsandsbadet Fikarast vid Bredsandsbadet Halva sträckan avverkan; Skön rast vid Bredsandsbadet. Skogsviol (Violaceae riviniana) Skogsvioler i Hemsta hagar, Uppland
Hemsta hagar Infotavla om hällristningar i naturreservtet Hemsta hagar utanför Enköping. Mandelblomma (Saxifraga granulata) Mandelblomma i naturreservatet Hemsta hagar Mandelblommar är en av de få arterna i släktet bräckor (Saxifraga) som finns i södra Sverige. Den förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland, sällsynt längre norrut. Arten växer på mossklädda berghällar och på torrbackar, där den kan vara mycket iögonfallande när den blommar. Senare på säsongen då Mandelblomma växtplatsen torkar ut vissnar mandelblommans stjälkar och den lever kvar under jord, i väntan på nästa vår. (Den virtuella floran). Hemsta hagar Vandring mot hällristningar i Hemsta hagar, Enköping. Mandelblommor i Hemsta hagar Mandelblommor i naturreservatet Hemsta hagar utanför Enköping – ett gammaldags beteslandskap. Hagarna betas av nötkreatur, häst och får.
Naturreservatet Hemsta hagar Mandelblommor i massor i Hemsta hagar Backsippa (Pulsatilla vulgaris) Backsippa förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till Uppland, den växer vanligen på torra backar. Backsippa kan korsa sig med både fältsippa och mosippa. (Den virtuella floran). Hällsristning i Hemsta hagar STF-vandrare studerar en hällristning från bronsåldern i naturreservatet Hemsta hagar. Runhäll i Hemsta hagar STF-vandrare studerar en runhäll i naturreservatet Hemsta hagar.
Blåsuga (Ajuga pyramidalis) Blåsuga i Hemsta hagar – en två- eller flerårig ört med särpräglad pyramidformad byggnad. Blåsuga är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men den förekommer även sällsynt i de norra delarna av landet. Den växer på öppen mark, i hagar och backar (Den vitruella floran).