Fjärilar när och fjärran

Fjärilar fotograferade såväl i Sörmland, övriga Sverige som utomlands.

Fjärilsstigen

Promenad 18 juli 2019 på Fjärilsstigen i naturreservatet Hågadalen-Nåsen utanför Uppsala

47 bilder

     
Adelpha melanthe
Allmän backmätare (Scotopteryx chenopodiata)
Allmän metallvingesvärmare
Praktfjäril
Dahliarabatten
Amiral och pärlemorfjäril
Amiralfjäril
Amiralfjäril
Praktfjäril, Anthanassa tulcis
Aurorafjäril
Aurorafjäril
Banded Peacock Butterfly
Björnspinnare
Blå Morphus
Blå Morphus
Brun marmorvisslare
Catasticta flisa
Citronfjäril
Citronfjäril, hane
Cynea cynea
Frejas pärlemorfjäril
Gammafly på gamander
Gammafly på gamander
Skogsnätfjäril
Gräsfjäril
Grönsnabbvinge
Grönsnabbvinge
Gulbrokigt slåtterfly
Mindre guldvinge
Gulvingad fältmätare
Hedblåvinge
Hedblåvinge, hona
Hedpärlemorfjäril
Fiery Skipper
Zebra Heliconian
Humlebagge
Fjäril
Fjäril
Riddarfjäril
I fjärilshuset
Kålfjäril
Hedblåvinge, hane
Ljungblåvinge
Ljungblåvinge
Ljungblåvinge
Ängsblåvinge
Luktgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Makaonfjäril
Makaonfjäril
Makaonfjäril
Mattgul lavspinnare
Kalkbro naturreservat
Mindre bastardsvärmare
Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare
Mindre tåtelsmygare
Monarkfjäril
Monarkfjäril
Nykläckt fjäril
Nykläckt pärlemorfjäril
Nässelfjäril
Nässelfjäril
Länna Bruk
Fjäril
Orange Sulphur
Papillio thoas
Prydlig pärlemorfjäril
Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge
Pärlgräsfjäril
Påfågelöga
Påfågelöga
Påfågelöga
Rapsfjäril
Rapsfjäril
Rapsfjäril bicolorata
Rapsfjäril
Rapsfjäril
Riddarfjäril
Riddarfjäril
Riddarfjäril
Rutig buskmätare
Sandgräsfjäril
Scarlet Peacock
Segelfjäril
Segelfjäril
Sexfläckig bastardsvärmare
Silverstreckad pärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Kalkbro naturreservat
Rusty-tipped Page
Skogsgräsfjäril
Skogsgräsfjäril
Skogsnätfjäril
Skogsnätfjäril
Skogsnätfjärilar
Skogspärlemorfjäril
Skogspärlemorfjäril
Skogsvitvinge
Slåttergräsfjäril
Small-spotted Flasher
Sorgmantel
Ängspärlemorfjäril
Ängspärlemorfjäril
Stor bandgräsfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Svalstjärtad fjäril
Svalstjärtad fjäril
Svartfläckig blåvinge
Svartribbad vitvingemätare
Svingelgräsfjäril
Sydlig vinbärsfuksp
Sydlig vinbärsfuksp
Tallsvärmare
Teveronikefjädermott
Tistelfjäril
Tistelfjäril
Påfågelöga
Ugglefjäril
Ugglefjäril
Vinbärsfuks
Vinbärsfuks
Vitbandad gräsfjäril
Vitbandad gräsfjäril och Större dagsvärmare
Vitfläckig guldvinge, hona
Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril
Ängspärlemorfjäril