Kapellets hisoria

Bilder från Inge "Fritte" Bergkvists samling samt från Allan LIljegren och Peter Hennix.
1860 Kråkslottet + Grå huset Kråkslottet och Grå huset 1860 – ungefär vid Järntorget och ångbåtsbron. 1870 Kråkslottet Kråkslottet 1870. Det låg ungeför vid Järntorget framför Europaskolans nuvarande byggnad. 1910 Vy från kyrktornet Vy från kyrktornet 1910 1910 Vy 150 procent Kvarteret Kapellet 1910. 1910 Baksidan Grå huset Baksidan på Grå huset 1910 där Europaskolan nu står 1920 Gråhuset Grå huset 1920. 1920 Färglagt Östra strandvägen 1920.
1930 Flygfoto Flygfoto 1930. 1971 Grå huset Grå huset 1971, där Europaskolans byggnad nu finns. 1976 Nuvarande p-plats Platsen 1976 för brf Kapellets nuvarande parkeringsplatser. 1990 Vy 170 procent Kvarteret Kapellet 1990 med betydligt lägre träd. 1890 Färglagt Ångbåtsbron 1890, 1970 Bokhandeln v Storg Bokhandeln 1970 vid Storgatan, strax ovanför kvarteret Kapellet. Byggplats d 1980 Byggplats för brf Kapellet 1980.
Byggplats c 1980 Byggplats för brf Kapellet 1980. Byggplats b 1980 Byggplats för brf Kapellet 1980. Byggplats a 1980 Buyggplats för brf Kapellet 1980. 1990 Vy från kyrktornet Kvarteret Kapellet 1990, vy från kyrktornet. 1976 Rivningstomten Rivning av gammal bebyggelse 1976 på tomten där brf Kapellet sedan byggs. 2008 Kapellet från vattnet Brf Kapellet 2008, från sjösidan. 2008 Kapellet vattenvy nära Brf Kapellet 2008, från sjösidan.
Norra Strandg - kv Kapellet Kvarteret Kapellet 18 mars 2015 med i bakgrunden Curmanska huset - vy från domkyrkans torn.