Kräldjur, grodor, paddor

Constrictor Orm, juvenil, constrictor i Okonjima naturreservat, dvs ung pytonorm, cirka 2 meter lång. Pytonormar är i huvudsak nattaktiva och dödar sitt byte genom att slingra sig runt offret och kväva det. Damm-padda Padda i dammen vid Viera y Clavijo i den botaniska trädgården utanför Las Palmas. Groda Liten groda på vägen till Stockedalsviken i Bollsbyn. Groda med nylagda ägg i dammen
Grönfläckig padda Ödlor (Lacertilia) är en underordning i klassen kräldjur. Ödlor är den artrikaste kräldjursgruppen och förekommer världen över, utom på Antarktis. Till skillnad från ormar har ödlor i de flesta fall fyra ben, men det finns även en del ödlor med tillbakabildade ben, som kopparödlan. Ödlor har också ögonlock som kan öppnas och stängas och synliga öronöppningar vilket ormar saknar. Kopparödla Kopparödla Linjesnok Linjesnok i Rumänien.
Pilgiftgroda Pilgiftgroda (Strawberry poison dart frog) längs skogsvägen i La Selva, Costa Rica. Rutsnok i Rumänien Rutsnok, Natrix tesselata, art i ormfamiljen snokar. Den förekommer från centrala och s.ö. Europa österut till centrala Asien. Den kan bli upp till 130 cm lång och är grå eller brun med mörka fläckar eller tvärstreck. Arten lever till stor del i vatten, och födan utgörs i huvudsak av fisk (Nationencyklopedinb och Wkipedia) Rutsnok i Rumänien Rutsnoken är inte giftig för människor, utan har som många andra snokar en ganska skygg natur och undviker konfrontationer. Trots detta dödas många rutsnokar varje år av människor, eftersom den ofta jagar eller solar i områden där människor vistas på sin fritid, som fiskevatten och badstränder (Wikipedia). Sköldpadda Sköldpadda på vägen till Cano Negro nationalpark i Costa Rica.
Smaragdödla Smaragdödla, Lacerta viridis, art i familjen lacertider. Den förekommer i delar av centrala och södra Europa i buskig vegetation och öppen skog. Den kan bli upp till 13 cm lång från nos till analöppning. Hanar är gröna, honor kan även vara bruna. Födan utgörs av ryggradslösa djur, frukt, fågelägg och fågelungar. rtens utbredningsområde sträcker sig från södra Tyskland (östra Bayern), östra Österrike, Slovenien och Italiens nordöstra hörn över Balkanhalvön till Ukraina och Turkiet. Dessutom lever en isolerat population i östra Brandenburg i Tyskland. (Nationalencyklopedin och Wikipedia). Snok Snok över gångväg i Rumänien. Sumpsköldpadda Sumpsköldpadda (Emydidae) i Okonjima naturreservat. Sumpsköldpadda En sumpsköldpadda dyker upp i ett vattenfyllt hjulspår
Taurisk ruinödla i Rumänien Ruinödla (Podarcis siculus) är en ödla som tillhör familjen egentliga ödlor. Den blir upp till 25 centimeter lång inklusive svansen och förekommer naturligt i Europa söder om Alperna i Italien och allra sydligaste Schweiz, på Korsika och Sardinien samt längs Adriatiska havets norra östra kust. Arten har därtill införts till och etablerat sig på några ställen i Medelhavsområdet där den inte är ursprunglig. Den har även införts till några områden i USA (Wikipedia). Vanlig padda Vanlig padda vid Fiskarhagstorpet. Den vanliga paddan är brunaktig och har vårtig hud, till skillnad från grodorna som har slät hud. Paddan har två stora giftkörtlar i nacken och flera små giftkörtlar spridda över huden på ryggen. Dessa giftkörtlar avger ett sekret som skyddar paddan från att bli uppäten av fiender. Även larverna avger ett giftigt sekret. Honan blir ungefär 13 cm lång medan hanen bara blir ungefär 8 cm.