Abisko 2017 26/06/17—02/07/17

Vanbdring i Abisko-området 26 juni–2 juli. Småtuggit första dygnet sedan allat bättre väder.
Starta bildspel
Utanför Terminal 4 Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
1
Utanför Terminal 4
Planet till Kiruna är snart klart för ombordstigning.
Till utgångshallen Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
2
Till utgångshallen
Planet landade cirka 1340 i Kiruna.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
3
Abisko Mountain lodge
Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Abisko Mountain lodge Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
4
Abisko Mountain lodge
Vi fick ett mycket komfortabelt rum på Abisko Mountain lodge.
Sandtrav Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
5
Sandtrav
Sandtrav ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
6
Lappljung
Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
Rosling Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
7
Rosling
Rosling (Andromeda polifolia) är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Plåtades ovan Abisko Mountain lodge.
Lappspira Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
8
Lappspira
Lappspira (Pedicularis lapponica) ovan Abisko Mountain lodge.
Lappljung Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
9
Lappljung
Lappljung (Phyllodoce caerulea) ovan Abisko Mountain lodge.
Växtbestämning Spontan växtexkursion strax efter ankomsten till lodgen.
10
Växtbestämning
Spontan växtexkursion strax efter ankomsten till lodgen.