Småkryp, insekter

Insekter (Insecta) är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det vetenskapliga namnet, Insecta, kommer från latin och betyder "insnörd". Vetenskapen som ägnar sig åt insekter kallas för entomologi.
Divjaka nationalpark Allmän smaragdflickslända (Lestes ponsa) på olivträd i Divjaka nationalpark. Lestes tillhör familjen smaragdflicksländor. Aspglansbagge Aspglansbaggen tillhör ordningen Skalbaggar (Coleoptera), familjen Bladbaggar (Chrysomelidae) och underfamiljen Glansbaggar (Chrysomelinae). Aspglansbaggen finns i nästan hela Sverige, framförallt där det växer aspar. Honorna är störst. Övervintrar på marken bland löv och mossa. Kan avge en illaluktande vätska när de känner sig hotade. Bi Bi suger nektar. Blodröd ängstrollslända Blodröd ängstrollslända (Sympetrum sanguineum) flyger gärna vid stillastående och långsamt rinnande vatten, samt vid dammar och diken. Finns från Skåne i söder upp till Dalarna och Gästrikland. Hanen är intensivt röd medans honan är mera orange. Benen är helsvarta. Vingarna är genomskinliga och längst ut på vingarna har den vingmärken som är mörk i mitten och ljusare brunrött i kanterna. Blomflugor Blomflugor och ängsvädd.
Brokig svampsvartbagge Brokig svampsvartbagge (Diaperis boleti) på svavelticka i pilträd i Västerviken. Bärfislarv Fläckig blombock 2 Snylthumla och ängbockar på ängsvädd (Succisa pratensis). Ängssnylthumla (Bombus sylvestris) är en insekt i överfamiljen bin (Apoidea) som tillhör undersläktet snylthumlor. Fyrfläckad trollslända Fyrfläckad trollslända slog sig till ro på en blompinne nedanför altanen
Fyrfläckad trollslända Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) vid Länna Bruk. Finns i de mest skiftande miljöer från kusten till fjällen, i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att vandra. Larvutvecklingen är tvåårig (Trollsländeföreningen). Fyrfläckad trollslända Geting Gräsgrön guldbagge Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata) i älggräs vid Länna bruk. Gräsgrön guldbagge Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata).
Harkrank Honungsbi Honungsbi lämnar Kungsmynta. Honungsbi Honungsbi stoppar in sugröret Honungsbi Honungsbi sörplar nektar på Kungsmynta. Humlebagge Humlebagge (Trichius fasciatus) är en skalbagge som tillhör ordningen bladhorningar. Längd 10-16 mm. Ses ofta på blommor såsom älgört, vildros, tistlar och flockblommiga växter där den äter pollen. Larven lever i murket trä, ofta i björk.
Tirana Guldbagge på klippros Cistus salvifolia) i nationalparken Datji . Påfågelögalarv Liljebagge Liljebagge på krollilja. Kalkbro naturreservat Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) i Kalkbro naturreservat. Nordisk kärrtrollslända Nordisk kärrtrollslända (Leucorrhinia rubicunda) i Johannestorp, Strängnäs.
Nyckelpiga Nyfångad i spindelnät Ockragul lavspinnare Ockragul lavspinnare (Eilema lutarellum) vid Länna Bruk. Förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller i en barkspringa. Parande ängsblombockar Parande ängsblombockar Röda kålfisar Parande röda kålfisar
Flicksländor Parande flicksländor i Stora Vika. Prästbagge Prästbagge (Rhagonycha fulva)j Randig skulderbock Randig skulderbock (Oxymirus cursor). Sjöflickslända Sjöflickslända (Enallagma cyathigerum) Johannestorp, Strängnäs. Sjösandslända Sjösandslända (Epheme vulgata), Strängnäs.
Blodröd ängstrollslända Blodröd ängstrollslända Mätare vid Östra magsjön Snövit streckmätare (Cabera pusaria) är en fjärilsart i släktet Cabera och familjen mätare. Spjutflickslända Spjutflickslända (Coenagrion hastulatum) Johannistorp, Strängnäs. Stor Tordyvel Strimlus Strimlus i kalkbrottet i Kalkbro, Åkers bergslag. Strimlusen är ingen lus utan en skinnbagge. Genom sin storlek (10-11 mm) och röda färg med svarta längsstrimmor utgör de en praktfull anblick när de, ofta flera tillsammans, sitter i vita blommorna av flockblomstriga växter. Näringsväxterna är flockblomstriga växter, hos oss vanligen hundloka. I trädgårdar ses den ofta på kummin eller spansk körvel. Den är dock inte något skadedjur. Både nymfer och fullbildade djur suger fruktämnen och frön. Arten övervintrar som fullbildad i lövförna i skogsbryn och under buskar. När näringsväxterna börjar blomma ses de där från juni-juli, sysselsatta med parning och äggläggning. Nymferna är bruna med gula teckningar. De blir fullbildade från början av augusti och är till en början blekt gulröda. I augusti till början av september flyger de till närbelägna övervintringsplatser. Arten behöver mycket sol och värme för sin utveckling. Solfattiga eller kyliga somrar hinner många djur inte bli fullbildade innan höstkylan kommer. Dessa djur dör, eftersom strimlusen bara kan övervintra som fullbildad insekt. Varma, solrika somrar ökar populationen i storlek, och kommer flera sådana i rad utökar strimlusen sitt utbredningsområde. Ogynnsamma somrar medför motsatsen. Arten uppvisar därför stora skillnader i individantal och i antalet rapporterade lokaler mellan olika år. Arten har en vidsträckt utbredning från Mellan-och Sydeuropa bort till södra Sibirien och Centralasien. I Sverige hittades den första gången 1817 i Berga i östra Småland. Där fanns den kvar till mitten av 1850-talet, men påträffades där igen i början av 1940-talet och finns fortfarande kvar. Även från Skåne finns ett 1800-talsfynd. 1916 dök den upp i Södermanland (Enskede) där den hållit sig kvar och spritt sig. Strimlusen och är nu vanlig i stora delar av Södermanland, Uppland, södra Västmanland och Östergötland. Från östra Småland har den spritt sig till Öland. Under 1990-talet har den påträffats på Gotland, i västra Skåne och i Danmark. Alla dessa nyfynd kan tillskrivas spridning från Baltikum, Polen och Nordtyskland där strimlusen spritt sig norrut. Strimlusen är med sin starka koppling till Södermanlands ett naturligt val som landskapsinsekt.
Större frågeteckenbock på smörblomma vid naturstigen Större rödögonflickslända (Erythromma najas) hona Divjaka nationalpark Större sjötrollslända, hane, (Orthetrum cancellatum) även kallad stor blåtrollslända i Divjaka nationalpark. Större ängstrollslända i Divjaka np Större ängstrollslända (Sympetrum striolatum) vid nationalparkens besökscentrum. Tegelröd ängstrollslända Tegelröd ängstrollslända (Sympetrum vulgatum), hona, i Divjaka nationalpark.
Svävfluga Svävfluga (Hemipenthes maurus). Svävfluga Stor svävfluga vid tjärblomster på Åsa gravfält 22 maj 2019. Svävfluga Stor svävfluga på Åsa gravfält, Överselö 22 maj 2019. Taggbärfis Taggbärfis/hagtornskinnbagge (Acanthosoma haemorrhoidale) fullvuxen på alunrot i krukan vid porten 2A. Timmerman Timmerman vid trappan i Sanda.
Tegelröd ängstrollslända Tegelröd ängstrollslända på en blompinne nedanför altanen i Sanda. Äggspindel 190727 Kalkbro naturreservat Ängsblombockar (Stenurella melanura) på en säfferot (Seseli libanotis) i Kalkbro naturreservat.