logo

Småkryp, insekter

Insekter (Insecta) är en klass inom leddjuren och utgör den artrikaste djurgruppen bland landdjuren. Det vetenskapliga namnet, Insecta, kommer från latin och betyder "insnörd". Vetenskapen som ägnar sig åt insekter kallas för entomologi.
Aspglansbagge
Aspglansbagge
Aspglansbaggen tillhör ordningen Skalbaggar (Coleoptera), familjen Bladbaggar (Chrysomelidae) och underfamiljen Glansbaggar (Chrysomelinae).
Aspglansbaggen…
Backhumla? i Eldsund
Backhumla? i Eldsund
Backhumla (Bombus humilis) i Eldsund, Strängnäs.
Bi
Bi
Bi suger nektar.
Bladstekel i Eldsund
Bladstekel på morotblomma i Eldsund, Strängnäs..
Blodröd ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända (Sympetrum sanguineum) flyger gärna vid stillastående och långsamt rinnande vatten, samt vid dammar och diken. Det är en vanlig art som…
Blomfluga
Blomfluga
Blomfluga (cirka 5 mm) i talldungen i brf Sjöparken.
Bärfislarv
Bärfislarv
Flyttblomfluga
Flyttblomfluga
Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus) i Eldsund, Strängnäs.
Blomfuga
Blomfuga
Blomfluga vid koloniolott i Fårhushagen
Fläckig blombock
Fläckig blombock
Fyrfläckad trollslända
Fyrfläckad trollslända
Fyrfläckad trollslända slog sig till ro på en blompinne nedanför altanen
Fyrfläckad trollslända
Fyrfläckad trollslända
Geting
Geting
Gräshoppa
Gräshoppa
Gräshoppa i talldunge i Sidöparken, Strängnäs
Gul rosenstekel
Gul rosenstekel på morotblomma i Eldsund, Strängnäs.
Gräsgrön guldbagge
Gräsgrön guldbagge
Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata).
Harkrank
Harkrank
Honungsbi
Honungsbi
Honungsbi lämnar Kungsmynta.
Honungsbi
Honungsbi
Honungsbi stoppar in sugröret
Honungsbi
Honungsbi
Honungsbi sörplar nektar på Kungsmynta.
Humlebagge
Humlebagge (Trichius fasciatus) är en skalbagge som tillhör ordningen bladhorningar. Längd 10-16 mm. Ses ofta på blommor såsom älgört, vildros, tistlar…
Jordsnylthumla
Jordsnylthumla (Bombus bohemicus) i Eldsund, Strängnäs. Den snyltar på ljus jordhumla. Honan uppsöker efter övervintringen i april – maj ett mindre värdhumlebo,…
Kålfjäril
Kålfjäril (Pieris brassicae) i Eldsund, Strängäs.
Påfågelögalarv
Liljebagge
Liljebaggar på Krollilja i Sanda, Strängnäs.
Mörk jordhumla på kovall
Mörk jordhumla (Bombus terrestris) i talldungen i brf Sjöparken biter hål utifrån på sporren i kovall. Arten har relativt kort tunga och gör på detta sättet…
Mörk jordhumla på kovall
Mörk jordhumla (Bombus terrestris) i talldunge i brf Sjöparken i Sidöparken, Strängnäs.
Mörk Jordhumla i
Mörk Jordhumla i talldunge i brf Sjöparken i Sidöparken, Strängnäs.
Sydsnylthumla
Sydsnylthumla (Bombus vestalis) hane i Eldsund, Strängnäs.
Nordisk kärrtrollslända
Nordisk kärrtrollslända (Leucorrhinia rubicunda) i Johannestorp, Strängnäs.
Nyckelpiga
Parande baggar
Röda kålfisar
Flicksländor
Parande flicksländor i Stora Vika.
Blomfluga
Blomfluga på baldersprå i talldungen.
Prästbagge
Prästbagge (Rhagonycha fulva)j
Randig skulderbock
Randig skulderbock (Oxymirus cursor).
Sjöflickslända
Sjöflickslända (Enallagma cyathigerum) Johannestorp, Strängnäs.
Sjösandslända
Sjösandslända (Epheme vulgata), Strängnäs.
Blodröd ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända
Spjutflickslända
Spjutflickslända (Coenagrion hastulatum) Johannistorp, Strängnäs.
Stenhumla
Stenhumla i talldungen brf Sjöparken.
Stenhumla
Stenhumla i talldungen brf Sjöparken.
Stenhumla
Stenhumla i talldungen brf Sjöparken.
Stor Tordyvel
Strimlus x 3 (Graphosoma lineatum) på morotsblomma i Eldsund Strängnäs – en insekt i familjen bärfisar. Den är Södermanlands landskapsinsekt.
Strimlus
Fotograferad i kalkbrottet i Kalkbro, Åkers bergslag
Strimlusen är ingen lus utan en skinnbagge. Genom sin storlek (10-11 mm) och röda färg med svarta…
Större frågeteckenbock på smörblomma vid naturstigen
Större rödögonflickslända (Erythromma najas) hona
Större sjötrollslända
Större sjötrollslända i Stora Vika.
Svävfluga
Svävfluga (Hemipenthes maurus).
Svävfluga
Stor svävfluga vid tjärblomster på Åsa gravfält 22 maj 2019.
Svävfluga
Stor svävfluga på Åsa gravfält, Överselö 22 maj 2019.
Sydlig åkerhumla
Åkerhumla (Bombus p pallidofacies) sydlig hane på rödklint i Eldsund, Strängnäs. Boet inrättas oftast ovan jord, i grästuvor, lövhögar och sorkars vinterbon.…
Åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) på vitplister i talldunge i brf Sjöparken.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) i talldunge i Sidöparken, Strängnäs.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) på rödklöver i talldunge i Sidöparken, Strängnäs.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) i kovallblomma i talldunge i Sidöparken.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) i talldungen i Sidöparken med tungan på väg ned i en rödklöverblomma.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) i talldungen i Sidöparken.
Sydlig åkerhumla i talldungen
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) på rödklöver i talldungen i Sidöparken.
Sydlig åkerhumla
Sydlig åkerhumla (Bombus pascuorum pallidofacies) i talldungen i Sidöparken.
Timmerman
Trollslända
Trädgårdshumla
Trädgårdshumla (Bombus hortorum) på rödklöver i talldungen i Sidöparken
Trädgårdshumla
Trädgårdshumla (Bombus hortorum) i talldungen i Sidöparken
Valhumla
Vallhumla (Bombus subterraneus i talldunge i brf Sjöparken, Strängnäs. Samlar framför allt pollen från ärtväxter som rödklöver och getväppling. Övriga…
Valhumla
Vallhumla (Bombus subterraneus i talldunge i brf Sjöparken, Strängnäs.
Vallhumla (Bombus subterraneus i talldunge i brf Sjöparken, Strängnäs.
Ängshumla
Ängshumla (Bombus pratorum) i Eldsund, Strängnäs, en mycket liten och korttungad art. Boet, som är litet och normalt innehåller mindre än 100 individer, kan…
Ängshumla
Ängshumla (Bombus pratorum) i Eldsund, Strängnäs, på rödklint.
Mott
Mott (Pyralidae) i talldungen-
Miniskalbagge
Miniskalbagge i talldungen
Ängssnylthumla
Ängssnylthumla (Bombus sylvestris) hane i Eldsund, Strängnäs. Parasiterar ängshumlans bon.
Backhumla
Åkerhumla (Bombus pascuorum) på blåklint i talldunge i Sidöparken, Strängnäs.
Backhumla
Åkerhumla (Bombus pascuorum) i talldungen.
Åkerhumla
Åkerhumla i talldunge i brf Sjöparken, Strängnäs.
Åkerhumla
Åkerhumla i talldunge i brf Sjöparken, Strängnäs.