Brf Kapellet i bild

Det här är en samlingssida för de bilder
jag sedan 2006 tagit av livet i och kring
bostadsrättsföreningen Kapellet.
Många av bilderna har varit publicerade
på föreningens hemsida. Eftersom
brf-styrelsen beslutat att stänga den,
har jag istället öppnat denna sida
för föreningens medlemmar.
Här finns också historiska bilder som
Inge "Fritte" Bergqvist låtit mig ta del av
ur hans omfångsrika arkiv.

Kapellet 2006

13 bilder

Kapellet 2008

19 bilder

Kapellet 2011

9 bilder

Kapellet 2012

10 bilder

Kapellet 2013

8 bilder

Kapellet 2014

5 bilder

Kapellet 2015

7 bilder

Kapellet 2016

11 bilder

Kapellet 2017

9 bilder

Kapellet 2018

8 bilder

Kapellet 2019

9 bilder

Kapellets hisoria

Bilder från Inge "Fritte" Bergkvists samling samt från Allan LIljegren och Peter Hennix.

22 bilder

  
Regnbåge över  brf Kapellet  Regnbåge över  brf Kapellet
1
Regnbåge över brf Kapellet