Runde, Norge 2013

Annalisa och Kristina på Gardemoen Blånande berg Dags för den andra båtturen Blåklockor vid Mågasneset Blommor och vågor vid Storevika
Brottsjöar vid Storevika Blommor och vågor vid Storevika Bergskreva innanför Storevika Ejdrar på skär Fingeborgsblomma (Digitalis)
Flygande frukost-3 Emma och truten-6 Tack för käket Brottsjöar vid Storevika Fågelskådarna till sjöss Fyrudden på Runde
Fårtrio ovanför Christineborg Fårläger Färdigfikad Arne på Gardemoen Göran instruerar Mats i orkidéfotografering Havssula (Nothern gannert) dykande
Gråtrutar (European herring gull) vid Gököysvika Hotellet Christineborg Jungfru Maria nycklar (Dactylorhiza maculata) Kristina på höjden vid Storevika Kuling i Rundasundet
Kriistina, Mona och Göran på bildäcket I kön till boarding i Ålesund Kvällsvy mot Tjeldefjöra 1 Mellan Töyrane och Runde Kvällsvy mot Tjeldefjöra
Lek vid höjden intill Storevika Lavbemängda klippor vid Storevika Måsfölje efter båten Lunnefågel flyger in Lunnefågel-3
Skeppare Johan informerar Peter och Göran. Foto Arne Isven Nordost Runde i styv kuling Rundebrua Skymning över Gököysvika
På väg mot lunnefågelskådningen Storlabb (Great skua) varnande i rede Storlabb Strandvänderot (Valeriana salina) vid Storevika Strandglim (Silene uniflora) Storevika
Strandvänderot vid Storevika Toppskarv på klippa Styv kuling i Storevika Turbåten embarkeras Trollingfiske utanför Runde
Toppskarvar på sten i Storevika Udden intill Christineborg Tunnel på väg till Vigra flpl Uppför vägen mot lunnefågelskådningen Väntan på bussavgång till Arlanda
Vid Göksöytunneln Vy från vägen vid Göksöytunneln Vy mot Rundebron Vänslande fiskmåsar Vänslande fiskmåsar
Vy mot fyrudden Vindpinade skådare vid Rundasundet Vy från Måganeset Ängspiplärka på tistlar Ängspiplärka
Över Göksöymyrane