Kapellet 2013

Snögubbe byggs  Äntligen snö 14 februari. Lilian och Ted van Heesch med barnbarn bygger snögubbe på gården. Kerstin Fredriksson fikar  Kerstin Fredriksson fikar 13 juni på sin härliga altan. Blomvattning  Peter Ruschkowski vattnar blomlåda 18 juni. Samtal på bänk  Ted van Heesch och Kristina i samtal 19 juli medan katten Rulle kollar in fotografen. Vidvinkelperspektiv  Brf Kapellet i vidvinkelperspektiv 21 juli. Birgitta NIlsson rensar ogräs vid Klostergatan.  Birgitta NIlsson rensar ogräs vid Klostergatan på städdagenden 19 oktober. 131113–142220-2  Annalisa van Keppel och Lililan van Heesch målar dörrar och lister i tvättstugehallen 13 november.
131113–142339  Trädgårdsarbetande Arne Isvén och Kristina Hennix 13 november.